Finansavimas skirtas net 3 LŠIM projektams

2019 m. kovo mėn. Lietuvos kultūros tarybos (2) ir Lietuvių fondo (1) finansavimas skirtas net 3 Lietuvos švietimo istorijos muziejaus projektams, kuriuos rengė muziejaus kultūros projektų vadovė Rasa Vaikutytė. „Augalų portretai”, „Atradimų kambarys”, „Adomas ir Marija Varnai. Gyvenimas Lietuvai”.