Bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu

Džiaugiamės, 2020-02-04 pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU). VDU ir Muziejaus bendradarbiavimas leis įgyvendinti abipusius tikslus: pedagogų profesinio tobulinimo veiklų vykdymas, mokslinių tyrimų sklaida, studentų projektų įgyvendinimas, gerosios patirties sklaida, tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimas ir įgyvendinimas.