Varpas

1890 m. laikraštis VARPAS. Vienas ryškiausių pirmosios liberalios lietuviškos periodikos pavyzdžių, telkęs lietuvius, ugdęs jų tautinę savimonę, skatinęs pasipriešinimą rusifikacijai