Lietuvos švietimo istorijos muziejaus žinomumo tyrimas

Mieli lankytojai, šiuo metu Lietuvos švietimo istorijos muziejuje atliekamas Muziejaus žinomumo tyrimas. Šio tyrimo rezultatai padės Lietuvos švietimo istorijos muziejui geriau suprasti vartotojų poreikius bei tobulinti savo veiklą. Todėl mums labai svarbi yra Jūsų nuomonė. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos tobulinimui.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftFZRb3NoVwFO1gYld9K-moxudPMtAPkyxAIpjiVYr1_4Wag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757