Antano Vokietaičio 145-osios gimimo metinės
14 lapkričio, 2022
Lapkričio 12-ąją dieną minime pedagogo Antano Vokietaičio 145-ąsias gimimo metines!
Prieš beveik pusantro mėnesio paminėję pedagogo Juozo Vokietaičio 150-ąsias gimimo metines, šiandien, lapkričio 12-ąją – švenčiame kito brolio – pedagogo Antano Vokietaičio gimtadienį. Antanas, kaip ir brolis Juozas, didžiąją savo gyvenimo dalį paskyrė visuomeninei veiklai ir pedagoginiam darbui. Be mokytojavimo Žagarėje, Kuršėnuose ir Rietave, A. Vokietaitis Žagarėje buvo įsteigęs meteorologinę stotį; būrė mokinių ir suaugusiųjų chorus, jiems vadovavo; rengė spektaklius; 1924–1938 m. Kaune vadovavo pedagoginio darbo kursams bei užsiėmė kita, šviečiamąja ir visuomenine, veikla.
Antano dukters Aldonos Vokietaitytės rūpesčiu Pedagoginiam muziejui buvo perduotas gausus A. Vokietaičio archyvas, kuriuo muziejaus interesantai domisi iki šiol. Archyvą sudaro A. Vokietaičio rankraščiai, įvairūs susirašinėjimai su Lietuvos pedagogais, mokytojų vasaros kursų dokumentai, įvairūs leidiniai ir kita medžiaga.
Nuotraukoje pedagogas Antanas Vokietaitis Kernavėje, 1939 m.
Eksponatas iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių.