Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
02 vasario, 2022

Bernardui Brazdžioniui – poetui pašaukusiam tautą – „žemės pėdoj gyvą“ – 115!

Rašytojas, muziejininkas, mokytojas, redaktorius – Bernardas Brazdžionis (1907–2002) įtaigiu lengvu rimu kūrė ir mažiems, ir dideliems. Meilę tėvynei, žmogui ir Dievui savo eilėmis skleidė ir Lietuvoje, ir egzilyje, taip praskaidrindamas tautiečiams nuotaiką, keldamas dvasią.

Rašytojas savo kūrinius pasirašinėjo įvairiais slapyvardžiais: Vytės Nemunėlio, J. Brazaičio, Jaunojo Vaidevučio, B. Nardžio, Jono Baikos, M. Kiškučio ir kt.

Šiandien, Bernardo Brazdžionio gimimo dieną, atsiverskime vieną iš gausybės jo knygelių, paskaitykime ir padainuokime!

 

Mokytojas Stasys Tijūnaitis ir rašytojas Bernardas Brazdžionis (Vytė Nemunėlis) su Kėdainių mokiniais – jaunaisiais literatais. XX a. 4 deš.

📷 Eksponatas iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių