Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Birželio 14 – Gedulo ir vilties diena
14 birželio, 2022
Birželio 14-ąją minime Gedulo ir vilties dieną. Šią dieną 1941 m. prasidėjo pirmosios masinės Lietuvos gyventojų tremtys į Sibirą. Tarp tūkstančių išvežtų gyventojų, didelė dalis ištremtųjų buvo Lietuvos šviesuomenė – inteligentai, karininkai, visuomenininkai, politikos veikėjai ir švietėjai. Turimais duomenimis, pirmuoju trėmimu buvo ištremta ir apie 1200 mokytojų.
Nuotraukoje mokytojos Karinos Gerbinienės laiško fragmentas, rašytas seseriai 1941 m. birželio 16-ąją dieną.
Dokumentas iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių.