Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
07 balandžio, 2020

2019 m. minėsime ryškios asmenybės Lietuvos kultūros ir švietimo istorijoje, dailės pedagogo, fotografo, liaudies meno rinkėjo, propaguotojo ir puoselėtojo, scenografo, lietuvių kalbos puoselėtojo, garsaus menininko Adomo Varno 140-ąsias gimimo metines.

Adomas Varnas (1879–1979) – Montessori auklėjimo pradininkės Lietuvoje, pedagogės Marijos Kuraitytės-Varnienės (1886–1982) vyras, pagalbininkas ir Montessori metodo skleidėjas.

2016 m. minėdami M. Varnienės 130-ąsias gimimo metines muziejuje parengėme parodą „Kelias į vaiko širdį. Marijai Varnienei-Kuraitytei – 130“. 2019 m. ketiname parengti Adomui Varnui skirtą parodą. Adomas Varnas buvo ne tik garsus menininkas, bet taip pat dirbo pedagoginį darbą: dėstė piešimą Voronežo lietuvių gimnazijoje, Vilniaus Vytauto Didžiojo lietuvių gimnazijoje, vėliau dirbo kartu su žmona Marija Varniene Kaune, Vokietijoje ir JAV. Marijos Montessori skelbiamas mokymo metodas tapo A. ir M. Varnų tolesniu bendro gyvenimo kelrodžiu, siekiniu gyvenimą pašvęsti Vaikui. A. Varnas talkino žmonai skleidžiant Montessori metodą Lietuvoje: kartu jie išleido 3 knygeles apie M. Montessori veikalą („Bendrieji mano metodo dėsniai“, „Kuo skiriasi Montessori metodas nuo kitų“, „Kodėl M. Montessori metodas gali būti naudojamas Lietuvoje“), kartu skaitė pranešimus apie neeilinius vaikų pasiekimus piešimo srityje naudojant Montessori metodą, vertė į lietuvių kalbą M. Montessori tekstus.

Marijos Varnienės valia, XX a. pabaigoje Montessori vaikų ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo priemonių palikimas iš JAV buvo sugrąžintas į Lietuvą. Dalis vaikų piešinių, rašinių ir fotografijų, Marijos ir Adomo Varnų, Domicelės Petrutytės sukurtų montesorinių mokymo priemonių, dokumentų bei Adomo Varno piešinių saugomi Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Šiuo projektu muziejus papildė M. ir A. Varnų palikimo rinkinį ir įsigijo A. Varno kūrybą ir švietėjišką veiklą atspindinčius unikalius eksponatus. Antra vertus visi šie eksponatai puikiai iliustruoja ir Lietuvos švietimo istoriją. 2017 ir 2018 metais muziejus vykdo M. ir A. Varnų palikimo tyrinėjimus ir rengiasi parodai, kuri visuomenei bus pristatyta 2019 pavasarį. Ši paroda bus unikali tuo, kad supažindins Lietuvos žmones su visapusiška Adomo Varno asmenybe – su dalininku, pedagogu, švietimo ir kultūros veikėju, fotografu, lietuvių kalbos puoselėtoju. Parodoje bus pristatyta jo kūryba, nuveikti darbai bei menininko asmenybė. Paroda bus eksponuojama ne tik Kaune, bet ir kituose Lietuvos miestuose.