Sausio 12-oji istorijoje
12 sausio, 2024
 


LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS draugija įkurta 1919 m. sausio 12 d. Roko Šliūpo, Jurgio Aleknos, Vlado Ingelevičiaus ir kitų lietuvių medikų iniciatyva. 1924 m. Kaune Lietuvos Raudonasis Kryžius ėmė leisti žurnalą vaikams ir jaunimui „Žiburėlis“. Per 20 veiklos metų leidinį redagavo žinomi lietuvių rašytojai, pedagogai, gydytojai: A. Giedrius, R. Šliūpas, S. Zobarskas, L. Gira, J. Alekna, A. Garmus, iliustravo J. Martinaitis, K. Petrikaitė-Tulienė, kiti žymūs dailininkai.
Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas įsteigtas 1863 m., 1864 m. Ženevoje priėmė pirmąją konvenciją dėl rūpinimosi sužeistaisiais ir ligoniais mūšio lauke. Vėliau konvencija papildyta pagalbos teikimu jūroje, sudužus laivui, karo belaisviams, civiliams gyventojams ginkluoto konflikto metu, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių.

Šiandien Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pagrindinės veiklos orientuotos į humanitarinę pagalbą pažeidžiamiausiems žmonėms Lietuvoje: vienišiems senoliams, neįgaliems žmonėms ir jų šeimoms, pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams, migrantams, taip pat, į pirmosios pagalbos teikimą nukentėjusiems, krizių ir ekstremalių situacijų valdymo mokymus.

Įdomu, kad Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vaikų laikraščio „Žiburėlis“ 1924 m. 22 numerio viršelyje paviešintas Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos atvaizdas. 2024-aisiais minime 150-ąsias Prezidento Antano Smetonos gimimo metines!

Image

Iliustracija iš Lietuvos švietimo muziejaus Periodinės spaudos rinkinio. 

Informaciją parengė Lietuvos švietimo muziejaus muziejininkė Gabija Mackevičiūtė.