Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Fotoalbumas „Žydų vaikų namai Kaune, Pilies g-tvė N 13“
24 vasario, 2023
„[…] 1920 m. Lietuvos žydų tautos taryba, „Join‘tui“ padedant, įsteigė Žydų vaikų namus. Pirmasai jų darbas buvo aprūpinti iš Rusijos sugrįžusių tremtinių vaikus. Tėvų jie nustojo karo ir pagromų metu. / […] Veikiai buvo atremontuota sena bendruomenės pirtis. Pilies g. 13 Nr., kuri buvo pritaikyta Vaikų namams, į kuriuos surankioti vaikai. / Dėl vaikų įvairaus amžiaus ir išsilavinimo Pilies g. 13 Nr. buvo įsteigti šie skyriai: 1) prieglauda kūdikiams, 2) prieglauda vaikams ligi mokyklinio amž. su vaikų darželiu, 3) pradžios mokykla, 4) bendra valgykla, 5) įvairios dirbtuvės, k. a.: stalių, šaltkalvių ir kt. Be to, vaikai dar buvo pritraukti dalyvauti visose namų ir ūkio darbų srityse. / […] 1930 metų sausio 27 d. Žydų vaikų namuose kilo gaisras. Visa, kas buvo metų eilės bėgy įgyta dideliais vargais, sudegė, o nelaimingi vaikai vėl neteko namų.“ Žydų vaikų namai Kaune (1932, vasario 11). Lietuvos žinios (34), p. 6. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje saugomas fotoalbumas „Žydų vaikų namai Kaune, Pilies g-tvė N 13“, dovanotas Kauno pradinių mokyklų inspektoriui Juozui Damijonaičiui 1924 m. Albumą sudaro 36 fotografijos, atspindinčios vaikų namų auklėtinių kasdienybę ir gyvenimą iki 1930 m. gaisro. Albume užfiksuotos įvairios akimirkos – nuo pro langus atsiveriančių Kauno pilies griuvėsių vaizdų, vaikų namų interjero, kasdienių pamokų, namų ruošos, iki laisvalaikio – sporto užsiėmimų ir maudynių paupy. Kaip ir rašoma 1932 m. „Lietuvos žiniose“ išspausdintame straipsnyje „Žydų vaikų namai Kaune“, vaikų namuose veikė įvairūs skyriai, tą patvirtina ir albume esančios fotografijos. Pastarosios suteikia ir daugiau tikslesnės informacijos: kūdikių prieglaudos skyriuje vyresniosios auklėtinės lankė kūdikių priežiūros kursus, kur mokydavosi prižiūrėti ir maitinti vaikus; pradžios mokykloje auklėtiniai turėjo gamtos mokslo pažinimo, skaitymo, dailyraščio, muzikos, siuvimo ir siuvinėjimo pamokas; dirbtuvėse vaikai užsiėmė piešimu, „meistravimu“ iš medžio ir molio. Be minėtų veiklų greta veikė ir sanatorijos skyrius, kurį sudarė pieninė, skirta kūdikių maisto ruošimui, taip pat gydytojo ir procedūrų kabinetai, kur vaikai buvo gydomi nuo „limpamųjų“ ligų. Kviečiame ir jus atidžiau apžiūrėti Pilies g. 13 Nr.!  
Image
Image
  • „Žvilgsnis į vaikų namų miegamojo kambario apylinkę“. Kaunas, apie 1924 m.
  • „Mažųjų vaikų valgomasis kambarys“. Kaunas, apie 1924 m.
Image
Image
  • „Valgomoji salė“. Kaunas, apie 1924 m.
  • „Vaikams dėstomas gamtos mokslas“. Kaunas, apie 1924 m.
Image
Image
  • „Ritminė gimnastika“. Kaunas, 1924 m.
  • „Meno išdirbiniai“. Kaunas, apie 1924 m.
Image
Image
  • „Vaikų namų knygyno skaitykloje“. Kaunas, apie 1924 m.
  • „Pieninėj ruošiamas kūdikiams pienas“. Kaunas, apie 1924 m.

Informaciją parengė Lietuvos švietimo istorijos muziejaus Rinkinių, parodų ir ekspozicijų skyriaus vedėja Audinga Leliukaitė.