Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Ieškome edukatoriaus (-ės) – ekskursijų vadovo (-ės)
07 birželio, 2021

Lietuvos švietimo istorijos muziejus ieško naujo komandos nario! Kviečiame kandidatuoti į edukatoriaus (-ės) – ekskursijų vadovo (-ės) pareigas. Terminuota darbo sutartis iki 2022 m. kovo mėn.

Kokia veiklos sritis?

Ekskursijų ruošimas ir vedimas, edukacinių užsiėmimų ir kitų edukacinių veiklų įvairaus amžiaus lankytojams kūrimas ir organizavimas.

Reikalavimai kandidatams:

 • Turėti socialinių ar humanitarinių mokslų mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro
  kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su
  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Mokėti gerai dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir kompiuterinėmis duomenų paieškos
  sistemomis;
 • Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių,
  prancūzų) B1 lygiu. Papildomų (rusų, lenkų ar kitų) užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
 • Gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti informaciją ir atlikti užduotis, gebėti
  orientuotis į rezultatą ir pagal savo kompetenciją priimti sprendimus;
 • Turėti oratorinių, organizacinių, auditorijos valdymo įgūdžių.

Ką daro edukatorius (-ė) – ekskursijų vadovas (-ė): 

 • Veda apžvalgines bei temines ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus Muziejuje ar už jo ribų bei
  virtualioje aplinkoje lietuvių ir užsienio kalbomis;
 • Planuoja, rengia temines ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus, edukacinio pobūdžio renginius,
  tobulina esamus;
 • Numato ir parenka priemones, reikalingas ekskursijai ar edukaciniam užsiėmimui, prižiūri
  inventorių;
 • Rengia, kaupia bei sistemina ekskursijoms ir edukaciniams užsiėmimams skirtą dalykinę,
  metodinę medžiagą;
 • Muziejaus lankytojams pristato Muziejuje vykstančias parodas ir edukacines veiklas;
 • Esant dideliam lankytojų srautui, lydi lankytojus, prižiūri ekspozicines erdves;
 • Teikia pasiūlymus edukacinės ar kitos kultūrinės veiklos plėtojimui Muziejuje;
 • Padeda įgyvendinti Muziejuje vykdomus projektus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,06. 

Kontaktinis asmuo: Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja l.e.p Loreta Kurmienė. Daugiau informacijos tel. 8 37 207936

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo su nuoroda EDUKATORIUS el. paštu https://www.lsim.lt/wp-content/uploads/2020/04/naujiena2.jpg@lsim.lt iki 2021 m. birželio 25 d. 

Į pokalbį bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Edukatoriaus darbo patirtis – privalumas.