Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Kauno meno mokyklos mokinio Alfonso Vaškevičiaus kursinis darbas „Pasaulio valstybių ornamentika“
27 birželio, 2022

Kauno meno mokykla nuo pat jos įkūrimo pradžios – 1922 metų, tapo tikru kultūriniu židiniu. Per 1922–1940 m. laikotarpį buvo išugdytas gausus būrys žymių, Lietuvai nusipelniusių žmonių: Vincas Grybas, Robertas Antinis, Domicelė Tarabildienė, Antanas Samuolis ir daugelis kitų. Kauno meno mokykloje paskaitas dėstė garsiausi to meto menininkai – Justinas Vienožinskis, Adomas Varnas, Antanas Žmuidzinavičius, Petras Kalpokas, Juozas Zikaras ir kiti.

Aukštą mokyklos lygį ir gerą studentų parengimą atspindi ne tik surinkta puikių specialistų komanda, mokykloje veikę lavinimo skyriai ir plėtoti kūrybos metodai, tačiau ir išlikę pačių studentų studijų darbai. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje yra saugomas 1921–1924 m. Kauno meno mokykloje besimokiusio studento Alfonso Vaškevičiaus (1903–1977) kursinis darbas. Baigiamajame kursiniame darbe studentas pasirinko pristatyti įvairias pasaulio ornamentikas – pradedant senovės Egipto, graikų, arabų, etruskų, Kipro, Romos ir Pompėjos ornamentika, baigiant lietuviškais tautiniais raštais, išaustais, išpieštais popieriuje bei surinkta lietuviškų kryžių fotografijų kolekcija. Didžiausią įspūdį kelia A. Vaškevičiaus kruopštumas detalėms – didžioji dalis ornamentų yra piešti ir tapyti paties studento. Albume yra surinkta ir gausi spalvotų iškarpų kolekcija, puikiai papildanti ranka pieštus darbus.

 

Eksponatai iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių.

 

1.Kauno meno mokyklos mokinio Alfonso Vaškevičiaus kursinis darbas „Pasaulio valstybių ornamentika“. 1923 m.

2.Alfonso Vaškevičiaus piešti ornamentai. 1923 m.

3. Alfonso Vaškevičiaus piešti ornamentai. 1923 m.

4. Alfonso Vaškevičiaus piešti ornamentai. 1923 m.

5. Alfonso Vaškevičiaus piešti ornamentai. 1923 m.

6. Alfonso Vaškevičiaus surinktos Balio Buračo fotografijos, kuriose įamžinti lietuviški kryžiai Rokiškio apylinkėse.