Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
21 rugsėjo, 2021

Lietuvos švietimo istorijos muziejus (Vytauto pr. 52, Kaunas) ieško kultūrinių projektų vadovo (-ės). Darbas pagal neterminuotą sutartį 5 darbo dienas per savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio.

Kultūrinių projektų vadovo pareigybės lygis – A2.

Darbo pobūdis:

 1. teikia idėjas tiesioginiam vadovui ir direktoriui kultūros projektams parengti;
 2. rengia ES lėšomis finansuojamų projektų paraiškas, ruošia dokumentus paramos gavimui;
 3. stebi ES paramos aplinką šalyje bei teikia pasiūlymus direktoriui dėl papildomų priemonių, pagal kurias būtų galima rengti naujas paraiškas projektams;
 4. renka ir generuoja Muziejaus darbuotojų pateiktas idėjas kultūros projektams parengti;
 5. rengia ir teikia kultūros projektų paraiškas nacionaliniams bei tarptautiniams fondams;
 6. planuoja, organizuoja ir įgyvendina edukacinius ir kultūros projektus;
 7. laiku teikia administruojančiai institucijai informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą ir projekto įgyvendinimo ataskaitas;
 8. ieško projektų rėmėjų ir partnerių, palaiko ryšius su esamais rėmėjais ir partneriais;
 9. plėtoja švietimo ir kultūros įstaigų bendradarbiavimą su Muziejumi, užmezga ir palaiko ryšius su kitomis organizacijomis, potencialiais partneriais Lietuvoje ir užsienyje, bendrauja su projektą administruojančiomis institucijomis, projektus įgyvendinančiomis įmonėmis, partneriais, tikslinėmis grupėmis;
 10. rengia, sistemina ir teikia informacinę medžiagą apie Muziejuje vykdomus projektus Muziejaus internetinei svetainei, žiniasklaidai, informaciniams, turistiniams, elektroniniams ir kitiems leidiniams, dalyvauja radijo ir televizijos laidose.

Reikalavimai kandidatams:

 1. turėti humanitarinių arba socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
 2. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) B1 lygiu. Papildomų (rusų, lenkų ar kitų) užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
 3. išmanyti kultūros fondų ir tarptautinių projektų paraiškų rengimo taisykles ir turėti specialių žinių apie pagrindines paramos teikimo programas;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo bei raštvedybos taisykles;
 5. gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti informaciją ir atlikti užduotis, gebėti orientuotis į rezultatą ir pagal savo kompetenciją priimti sprendimus;
 6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius muziejų veiklą, bei teisės aktus reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Ką siūlo muziejus:

 • Galimybę realizuoti savo idėjas ir nuolatinį tobulėjimą;
 • Laiku mokamą atlyginimą: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,06 – 5,36 (priklauso nuo jūsų turimos darbo patirties);
 • Visas darbo kodekso garantijas: stabilų atlyginimą, kasmetines atostogos, priemokas už papildomus darbus, kintamąją dalį už labai gerą darbą ir kt. garantijas;
 • Kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Kontaktinis asmuo: Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja Loreta Kurmienė. Daugiau informacijos tel. 8 37 207936.

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo su nuoroda PROJEKTŲ VADOVAS el. paštu https://www.lsim.lt/wp-content/uploads/2020/04/naujiena2.jpg@lsim.lt iki 2021 m. spalio 5 d.

Į pokalbį bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Konfidencialumą garantuojame.