Ekspozicijos

VINCO RUZGO MEMORIALINIS KAMBARYS

 

image0012005 m. muziejuje įkurtas Vinco Ruzgo (1890–1972) memorialinis kambarys. Jame eksponuojami muziejaus įkūrėjo ir ilgamečio direktoriaus, V. Kudirkos bibliotekos-skaityklos direktoriaus, mokytojo ir vadovėlių autoriaus V. Ruzgo asmeniniai daiktai, nuotraukos, dokumentai, laiškai, apdovanojimai, vadovėliai ir kiti eksponatai. 2015 m. memorialinis kambarys atnaujintas ir papildytas naujai įgytais eksponatais ir eksponatais iš muziejaus rinkinių.

V. Ruzgo memorialinio kambario ekspoziciją parengė muziejininkė Jūratė Jagminienė ir dailininkė Viktorija Paliokienė, Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Gabija Mackevičiūtė ir dizainerė Raminta Ardzevičienė.

 

 

 

 

IŠ AMŽIŲ GLŪDUMOS Į MUS

Ekspozicija supažindina lankytojus su švietimo raida Lietuvoje nuo pirmosios mokyklos prie Vilniaus katedros paminėjimo 1397 m. iki 1990 m. Tai pagrindinė istorinė muziejaus ekspozicija. Trijose ekspozicijos salėse greta pedagogikos istorijos atskleidžiama ir istorinė muziejinių vertybių eksponavimo metodų kaita. Čia galima aptikti ir tradicinių vitrinų, ir mokyklų iliustracijų-maketų, interaktyvių baldų, sukurta atskirų epochų dvasią spinduliuojanti atmosfera.

image002Seniausiojo laikotarpio salėje (XIV–XIX a.) atkuriamas krikščioniškos Europos švietimo patirties paplitimo Lietuvoje kelias, taip pat pabrėžiama Jėzuitų ordino, reformacijos sąjūdžio, Vilniaus universiteto įtaka Lietuvos švietimo sistemos formavimuisi. Rodoma, kaip XIX a. carinė Rusija siekė paversti mokyklą lietuvių rusifikacijos įrankiu. Pristatoma pirmųjų lietuvių nacionalinės mokyklos puoselėtojų S. Daukanto, M. Valančiaus veikla. Ypatingas dėmesys skiriamas slaptajai (daraktorinei) mokyklai kaip tautinio atgimimo apraškai. Čia eksponuojama XVIII–XIX a. lituanistinė literatūra, vadovėliai, mokinių sąsiuviniai, mokyklinis varpelis, rašalinės ir kiti mokykliniai daiktai; demonstruojamas slaptosios mokyklos maketas.

 

 

 

image005Salėje „Švietimas Lietuvoje 1904–1940 m.“ eksponuojami XX a. pr. nacionalinės mokyklos kūrimosi laikotarpį iliustruojantys dokumentai, nuotraukos, pirmųjų švietimo draugijų veiklos nuostatai ir reti vadovėliai. 1918–1940 m. nepriklausomoje Lietuvoje buvo sukurta ir veikė demokratija grįsta švietimo sistema. Kiekvieną iš jos grandžių – ikimokyklinį ugdymą, pradinį, vidurinį, aukštąjį mokslą – pristato atskiri ekspozicijos stendai. Lankytojus sudomins turtinga ir gausi to meto mokymo priemonių kolekcija. Įdomus ekspozicijos akcentas – pradinės mokyklos klasės iliustracija – maketas.

 

 

 

 

 

image003

image004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image006Salėje, skirtoje Lietuvos ir išeivijos švietimo raidai 1940–1990 m., apžvelgiama XX a. vidurio politinių įvykių išblaškytos lietuvių tautos mokyklos istorija. Čia eksponuojami unikalūs XX a. 5–9 deš. sovietinės švietimo sistemos dokumentai, politiškai ideologizuota mokomoji literatūra, moksleivių mokykliniai daiktai (sąsiuviniai, pažymėjimai, rankinės, uniformos ir kt.), atskirų dalykų mokymo priemonės; asmeniniai ištremtųjų pedagogų ir moksleivių daiktai, mokslo tremtyje pažymėjimai; pogrindinė Lietuvos spauda. Išeivijos švietimą pristato tautinių mokyklų fotografinė ir dokumentinė medžiaga, vadovėliai, periodiniai leidiniai, Montessori vaikų mokyklėlės Čikagoje daiktai.

 

 

 

 

image007

image008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozicija atidaryta 2006 m. Ekspoziciją parengė muziejininkai: Jūratė Jagminienė, Edmundas Kazlauskas, Gabija Mackevičiūtė. Ekspozicijos dizaino autorė Skirmantė Vaitkevičiūtė (UAB „Ekspozicijų sistemos“). Ekspoziciją įrengė UAB „Baldų sistemos“.

 

 

SENOSIOS GAMTOS MOKSLŲ VAIZDINĖS MOKYMO PRIEMONĖS.

XX A. PIRMOJI PUSĖ

image009Ekspozicija supažindina su Lietuvos švietimo istorijos muziejaus fonduose saugomomis XX a. pradžioje Lietuvos mokyklose naudotomis vaizdinėmis  mokymo priemonėmis: plakatais, muliažais, maketais, herbariumais, mineralų kolekcija. Didžioji  ekspozicijos dalis skirta biologijai. Išskiriamos biologijos mokslo šakos: botanika (augalų ir jų sandaros plakatai, muliažai), zoologija (vabzdžių, paukščių, žuvų ir kitų gyvūnų plakatai), žmogaus anatomija (pirmosios pagalbos plakatai, kraujotakos, raumenų ir vidaus organų maketai, muliažai). Kaip žmogus priklauso nuo gamtos, vaizdžiai iliustruoja unikali J. Budrio iš Brazilijos parvežta indėnų medžioklės reikmenų kolekcija. Dalis ekspozicijos skirta geologijai ir paleontologijai, pristatoma išskirtinės muziejinės vertės E. Golyškino mineralų, fosilijų ir riedulių kolekcija (ji žymi muziejininkystės Kaune pradžią).

Pagilinti turimas žinias ir įgyti naujų apie paukščius, geologines iškasenas, patirti teigiamų atradimo bei pažinimo emocijų padeda 2013 m. į ekspoziciją integruoti interaktyvūs kompiuteriniai žaidimai.

image010image011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozicijos koncepciją parengė bei medžiagą iš muziejaus rinkinių surinko vyr. muziejininkė Gabija Mackevičiūtė ir dizainerė Renata Vinckevičiūtė. Ekspoziciją atnaujino UAB „Cyanus", dizainerė Jolanta Velykienė

 

 

PASAKYTA – PARAŠYTA

  DSC04964Tai nauja veiksmo, pramoginė-patirtinė ekspozicija pritaikyta gyvai edukacinei veiklai. Joje galima pažinti senuosius žmonių bendravimo būdus ir priemones, tebevartojamas komunikacijas, sužinoti kaip mūsų pasaulį pakeitė piktograma, fonetinis raštas, kompiuterizacija.

         Ekspozicija suskaidyta į grupinės ir individualios veiklos erdves. Viena jų – kūrybinė „pasaulio pažinimo dirbtuvė“ – šiuolaikiškai atnaujinta ir įrengta edukacinių pratybų zona, skirta muziejaus edukaciniams užsiėmimams.

Švietėjiškąją ekspozicijos dalį sudaro aštuonios individualių užsiėmimų kryptys: „Vakarų rašto tradicija“ – erdvė, kurioje reprezentuojama klasikinė europinė rašto kelio evoliucija; „Senoji mokykla“ – pasakoja kaip mokėsi mūsų proseneliai. Vaško ir grifelinės lentelės, stiliai ir rašalinės, žąsies ir metalo plunksnos – šios zonos atributai. „Sekretorės era“ – XX a. 5-7 dešimtmečių sekretorės-mašininkės darbo kabinetas. Spausdinimo mašinėlės, paruošti spausdinti tekstai, smėlio laikrodis skirti lankytojo spausdinimo gebėjimams įvertinti. „SOS" signalas, išgelbėjęs ne vieną laivą, grimzta praeitin, todėl žaidimų zona „Morzės kodo paslaptys“ moko Morzės abėcėlės. Ritmiškai „beldžiant" raides telegrafo raktu lankytojai perduoda žinutę vienas kitam. „Paliesk raidę“, „Gestų kalba“ – erdvės, kur lankytojai supažindinami su kurčiųjų kalba – jų vartojamais gestais, judesiais, mimika, aklųjų raštu, Luiso Brailio istorija. Kodavimo paslaptis atskleidžia paslaptingiausia veiksmo zona „Kodai“. Egiptietiškų piktogramų, hieroglifų, demotinio šumerų rašto, runų – senųjų civilizacijų rašto pavyzdžiai švieslentėje „Ženklai, simboliai, piktogramos“ žadina lankytojo smalsumą atspėti jų reikšmes.

                      Ekspozicija suintriguoja lankytoją dar labiau pasidomėti pasaulio civilizacijų, rašto istorija, o taip pat leidžia kokybiškai ir interaktyviai leisti laisvalaikį tiek vaikams, tiek suaugusiems.

                      Projekto „Pasakyta – parašyta“ koncepciją parengė Gabija Mackevičiūtė ir Rasa Vaikutytė. Užduotis veiklos zonose kūrė visi muziejaus darbuotojai. Ekspoziciją įrengė UAB „Traukos taškas".

XVII–XX A. ŠVIETĖJAI DAILĖJE

 

image0152008 m. iš muziejaus dailės kūrinių rinkinio parengta paroda „XVII–XX a. švietėjai dailėje“ 2014 metų pabaigoje buvo atnaujinta. Sukurta interaktyvi edukacinė erdvė. Pristatant išskirtinį europinio švietimo kelią Lietuvoje, ekspozicijoje rodomi žymiausi tiek pradinio, tiek akademinio švietimo sistemos kūrėjų bei puoselėtojų portretai. Demonstruojami Jano Amoso Komenskio, Martyno Počobuto, Jono Sniadeckio, Simono Daukanto, Jono Jablonskio, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Prano Mašioto, Stasio Šalkauskio ir kitų švietėjų portretai. Rodomas išskirtinis garsiosios Vilniaus piešimo mokyklos įkūrėjo, dailininko Ivano Trutnevo darbas „Knygų platintoja“. Atnaujintoje interaktyvioje ekspozicijoje išryškinti žymių Europos pedagogų pasiekimai mokslo ir švietimo srityje, netradiciškai pristatyti unikalūs Lietuvos mokyklos istorijos kelio lūžiai amžių tėkmėje (akademinio švietimo Lietuvoje pradžia, nacionalinės pedagogikos ištakos, lituanistinės mokyklos raida, Kauno, kaip funkcionalaus universitetinio miesto, susiformavimas 1920–1960 m.).

image016

Interaktyviai, žaidimo būdu perteikti mokslininkų ir kultūrininkų pasiekimai, jų įtaka švietimo raidai Lietuvoje. Ekspozicijos erdvė atnaujinta, atverta edukacinei veiklai pasitelkus originalius dizaino sprendimus.

Muziejaus pirmo aukšto ekspozicija – įžanga į per artefaktinę medžiagą ir išsamius pasakojimus lankytojui pristatomą, turtingą Lietuvos švietimo istorijos pasaulį...

Ekspoziciją parengė muziejininkės Jūratė Jagminienė ir Gabija Mackevičiūtė, dizaino autoriai Virginijus Baranauskas ir Algimantas Stankevičius, UAB „Terra Media“.

Informaciniai rėmėjai ir partneriai

lma logo
muziejai.lt
muz lobiai 2012
limis logo
MTKC
kasvykstakaune
ekultura 220logo muzieju kelias 2013 1 dlogo limis centras 500x400Eksponatai kuriuos verta pamatyti FEISBUKe 1NR logounnamed
kauno logo
Swedbank logo logotype emblem 700x151
imagesROTO HIGudragalvis logo page 001savaitgalis logo
 
 

 
NUTRILITE maisto papildai ir vitaminaiSvorio metimas - bodykey by NUTRILITEAMWAY HOME valymo priemonėsMaistas ir gėrimaiAMWAY HOME indu plovimo priemonėsAMWAY HOME skalbimo priemonėsDozatoriai ir aplikatoriaiGLISTER burnos prieziuraBODY SERIES linija ir kitos kuno prieziuros priemonėsVyru odos prieziuros priemonėsSATINIQUE plauku prieziurabeautycycle kosmetikaARTISTRY odos prieziuraARTISTRY dekoratyvinė kosmetikaKvepalaieSpring vandens valymo sistemaVirtuvės reikmenysAutomobiliu prieziura