Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Minime Gedulo ir vilties dieną
14 birželio, 2023
Šiandien, minėdami Gedulo ir vilties dieną, prisimename pedagogę, pasaulio tautų teisuolę ir politinę tremtinę Petronėlę Sirutytę-Lastienę (1897–1981).
 
P. Lastienei pasaulio tautų teisuolės vardas suteiktas už pagalbą žydams nacių okupacijos metu. Dirbdama „Aušros“ mergaičių gimnazijoje ji padėjo savo mokinei Tamarai Zalmanson, kuri 1944 m. sugebėjo pabėgti iš Kauno geto ir beveik mėnesį su kitais žydais slėpėsi P. Lastienės bute. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, P. Lastienė ėmė dirbti Kauno švietimo skyriaus vyriausiąja inspektore, tačiau aukštos pareigos nereiškė prisitaikymo prie okupacinio režimo. P. Lastienė bendradarbiavo su rezistencinio pasipriešinimo dalyviais rengiant neteisėtos Lietuvos aneksijos memorandumą 1944 m., tačiau 1945 m. buvo suimta sovietinių saugumo organų ir nuteista karo tribunolo už dalyvavimą pogrindinėje veikloje bei kontrrevoliucinę agitaciją.
 
Pedagogė buvo nuteista aštuoneriems metams lagerio ir penkeriems metams tremties. Iš tremties P. Lastienė grįžo 1953 m. ir nepaisydama sunkumų tęsė savo pedagoginę veiklą Kauno politechnikos institute.
 
 
Image
Nuotraukoje: Adomas ir Petronėlė Lastai Marijampolėje, 1920 m.
 
Fotografija saugoma Lietuvos švietimo muziejaus rinkiniuose.

Informaciją parengė Lietuvos švietimo muziejaus dir. pavaduotoja-vyr. rinkinių kuratorė Indrė Bočkutė