Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
07 balandžio, 2020

Gabija Mackevičiūtė

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus

rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja

MOKYTIS IŠ VAIKO…

MARIJA KURAITYTĖ-VARNIENĖ

(1886–1982)

Pedagoginio kelio pradžia

2016 m. minime 130-ąsias pedagogės, Montessori auklėjimo Lietuvoje pradininkės Marijos Kuraitytės-Varnienės gimimo metines. Marija gimė 1886 m. rugpjūčio 30 d. Raseinių apskrityje, Girkalnio parapijoje, Bakaičiuose.

Tėvo Andriaus Kuraičio rūpestingumu bei materialia gerove buvo apgaubta vaikystė ir jaunystė. Trijų seserų: Jadvygos, Stasės, Marijos ir brolio Viktoro gyvenimas buvo būdingas XIX a. antros pusės aukštuomenei: nerūpestingos vasaros tėvo dvare Lietuvoje, mokant vietos gyventojus lietuviškai skaityti ir rašyti, o žiemos – Sankt Peterburge, Maskvoje, paskirtos kultūriniam lavėjimui ir mokslui. M. Kuraitytė 1906 m. baigė dr. Otto ginekologijos institutą (dėl amžiaus cenzo negalėjo studijuoti medicinos mokslų universitete), 1908 m. pedagoginius kursus Ženevos universitete, 1910 m. – gimnastikos ir pedagoginių žaidimų dvimečius kursus Sankt Peterburge. 1906 m. mirus tėvui, 1915 m. – sužadėtiniui, lietuvių filosofijos pradininkui Romanui (Ramūnui) Bytautui (1886–1915), sunkiai susirgus sesei Stasei (pirmai kompozitoriaus Miko Petrausko žmonai) bei įsibėgėjant I-am pasauliniam karui, M. Kuraitytė kantriai kentė likimo išbandymus. Toliau dirbo Voroneže, I-o pasaulinio karo pabėgėlių lietuvių moksleivių bendrabutyje, domėjosi pasaulinės pedagogikos naujienomis. 1919 m. Vilniuje Marija susituokė su dailininku Adomu Varnu (1879–1979). Tai buvo ne tik stiprių, charizmatiškų ir kuriančių asmenybių sąjunga. Su A. Varnu buvo pažymėta nauja M. Kuraitytės-Varnienės pedagoginio kelio, švietėjiško gyvenimo kryptis. Jai ir bendraminčiams buvo skirta praskinti kelią unikaliam gydytojos, psichologės ir didžios mokytojos Marijos Montessori (1870–1952) mokymui Lietuvoje…

Išskirtinė Lietuvoje, laimingų vaikų pasaulio sala…

Marijai ir Adomui Varnams buvo lemta atrasti Mariją Montessori. M. Montessori skelbiamas mokymas tapo A. ir M. Varnų tolesniu bendro gyvenimo kelrodžiu, siekiniu gyvenimą pašvęsti Vaikui. Prie Varnų prisijungus Domicelei Petrutytei (1913–2010), Lietuvoje buvo sukurtas novatoriškas vaikų dvasinio, socialinio, psichinio ir fizinio ugdymo pasaulis. 1934 m., M. Montessori idėjų šalininkai: Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė, Stasys Šalkauskis, Marija ir Adomas Varnai įsteigė Lietuvos Montessori draugiją. 1930 m. Romoje ir 1934 m. Nicoje baigusi M. Montessori kursus, M. Varnienė įgijo teisę atstovauti Montessori mokymą Lietuvoje. M. Varnienė ėmė skaityti paskaitas motinoms apie montesorinės draugijos vedamus darželius, vaiko laisvę, drausmę, bausmes, jo asmenybės gerbimą. Vedė ikimokyklinio ugdymo kursus darželių auklėtojoms, vienuolėms. M. Varnienės vedami praktiniai užsiėmimai vyko jos įkurtuose „Vaikų nameliuose“ Kaune, Žaliakalnio šlaitų papėdėje. Tai buvo išskirtinė Lietuvoje, laimingų vaikų pasaulio sala. Dailininko A. Varno sukurti ir pagaminti baldeliai, darbo įrankiai mažiesiems, specialios loginio mąstymo, erdvinio pasaulio suvokimo, įvairiausios meninio ir kūrybinio lavinimo priemonės, leido atsiskleisti neapsakomai turtingam mažųjų dvasiniam pasauliui. Marijos Montessori nešama žinia apie ateities vaiką, glaudi asmeninė draugystė ir profesinis bendradarbiavimas su pačia M. Montessori, jos sūnumi Mario, Varnams ir D. Petrutytei buvo ir jų gyvenimo pamatas. Kaip yra pasakęs M. Montessori sūnus Mario, tai buvo „trys gyvenimai, gyvenantys M. Montessori tikėjimo šviesoje“.

M. Montessori mokymo įtvirtinimas Lietuvoje nebuvo lengvas. Tik įvairiapusį pedagoginį išsilavinimą ir didžiulę darbinę patirtį turinti Marija Varnienė galėjo atlaikyti žymių to meto Lietuvos pedagogų spaudimą. Periodikoje: „Židinys“, „Naujoji Romuva“, „Motina ir vaikas“ ir kituose leidiniuose, radijo valandėlėse, konferencijose M. Varnienė skelbė M. Montessori žodį, pristatinėjo mokymo esmę, lygino su kitomis ikimokyklinio ugdymo sistemomis, pabrėžė itin platų Montessori mokyklų paplitimo arealą: nuo krikščioniškų Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos kraštų iki budistinių Azijos šalių. Nuolat tvirtino, kad Montessori vaikų ugdymo kelias grįstas mokslinės pedagogikos pagrindais. Paaiškinti Montessori mokymo pritaikomumą Lietuvos švietimo sistemoje, A. ir M. Varnai išleido knygeles: „Bendrieji mano metodo dėsniai“, „Kuo skiriasi Montessori metodas nuo kitų“ „Kodėl Montesorinis auklėjimo metodas gali būti naudojamas Lietuvoje“ (Kaunas, 1938).

 

Pedagoginė veikla išeivijoje

II-o pasaulinio karo sūkurys į savo verpetus įsuko M. ir A. Varnus, D. Petrutytę. 1944 m. Vokietijoje Ravensburgo DP karo pabėgėlių stovykloje atsidūrę Varnai, nenutraukė pedagoginės veiklos. Marijos Montessori idėjos netruko pasklisti ir čia. 1945 m. M. Varnienė ir D. Petrutytė ne tik rūpinosi karo pabėgėlių vaikų ikimokykliniu ugdymu, bet ir įsteigė Ravensburgo lietuvių montesorinę mokyklą. 1949 m., persikėlus į Jungtines Amerikos Valstijas, Varnams ir D. Petrutytei teko patirti imigrantų dalią: mokytis anglų kalbos, dirbti nekvalifikuotą darbą, būnant garbaus amžiaus vėl ieškoti savo vietos po saule. Tačiau, „galimybių šalyje“ JAV, 1958 m. D. Petrutytė ir M. Varnienė įsteigė Amerikos lietuvių Montessori draugiją, o 1959 m. Marijos ir Adomo Varnų namuose Čikagoje įkūrė mokyklėlę „Vaikų židinėlis“. Išliko glaudus bendradarbiavimas su M. Montessori sūnumi Mario. Pašaukimas – gyvenimą pašvęsti vaikui, neliko nepastebėtas Jungtinių Amerikos Valstijų švietimo sistemos atstovų. Montessori praktikos patirčių iš M. Varnienės ir D. Petrutytės sėmėsi JAV Montessori sąjūdžio organizatorė Nancy Rambusch. M. Varnienės ir D. Petrutytės paskleistos M. Montessori idėjos prigijo ir yra tebepuoselėjamos JAV iki šiol.

Marijos Varnienės valia, XX a. pabaigoje Montessori vaikų ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo priemonių palikimas iš JAV buvo sugrąžintas į Lietuvą. Dalis vaikų piešinių, rašinių ir fotografijų, Marijos ir Adomo Varnų, Domicelės Petrutytės sukurtų montesorinių mokymo priemonių buvo patikėta saugoti Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Prisimenant pedagogę novatorę Mariją Varnienę, 2016 m. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje įgyvendinamas projektas „Kelias į vaiko širdį. M. Varnienei – 130!”. Vėlų rudenį lankytojams bus pristatyta interaktyvi edukacinė, specialiomis montesorinėmis lavinimo priemonėmis praturtinta paroda.

Vaizdinė medžiaga iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių

  1. Marija Kuraitytė-Varnienė (1886–1982). Foto „Renaissanse”, Kaunas, ~1930 m.
  2. Marijos Varnienės „Vaikų nameliai“. Kaunas, 1937 m.