Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Palaukite

                    SVEIKINIMAI IŠ PRAEITIES 

Image

„REBUS OMNIA SPONTE FLUANT ABSIT VIOLENTIA“ – tai garsiojo čekų filosofo, teologo ir pedagogo, mokslinių leidinių autoriaus, švietėjo Jano Amoso Komenskio (John Amos Comenius (1592–1670)) kūrybos moto kartu su šventiniais sveikinimais iš Uhersky Brodo (Uhersky Brod) J. A. Komenskio vardo muziejaus kolegų 1966 m. atskriejęs iš to meto Čekoslovakijos (dabar Čekijos Respublika). Minint muziejaus įkūrimo 100-metį, malonu prisiminti ilgiau nei dešimtmetį trukusius profesinės bendrystės saitus tarp Respublikinio pedagoginio muziejaus direktoriaus Vinco Ruzgo ir J. A. Komenskio vardo muziejaus direktoriaus dr. Jano Pavelčiko, taip pat, kolegišką muziejininkų bendradarbiavimą, keitimąsi tyrinėjimų medžiaga, leidiniais, sveikinimais. Apie tai Vincas Ruzgas užsimena ir straipsnelyje „Mąstytojas – humanistas“, 1967 m. kovo 28 d., laikraštyje „Kauno tiesa“.

„TEGU VISKAS LAISVAI TEKA, PRIEVARTA NEREIKALINGA“ (J. A. Komenskis, „Visi didaktikos veikalai“, 1657 m.).

 

Eksponatas iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių.

Previous
Next

„GARBĖ JUMS IR GARBĖ KAUNO MIESTUI, KURIS JUS ĮSTEIGTI SUMANĖ“

Lietuvos universiteto rektorius Mykolas Römeris 1927 m. lapkričio 20 d. sveikino muziejų tokiais žodžiais: „Lietuvos universiteto vardu aš sveikinu Pedagoginį muziejų ir reiškiu šiai gražiai ir naudingai kultūros įstaigai tikros pagarbos ir nuoširdžios simpatijos žodžius. Lietuvos universitetas, kaip aukščiausioji Lietuvoje ne tik mokslo, bet ir mokymosi bei auklėjimo įstaiga yra organiškai surišta su visu Lietuvoje švietimo darbu ir visomis pedagoginio veikimo sritimis, nes nuo to darbo ir to veikimo pareina jaunimo paruošimas aukštajam mokslui, o tuo pačiu ir universiteto darbo vaisingumui. [...] Per savo penkerių metų sukaktuves Pedagoginis muziejus turi rimto pagrindo didžiuotis savo nuveiktu darbu [...] Jūsų sukaktuves lydi simpatija ir tikra pagarba visų, kuriems brangus yra švietimas ir kultūra Lietuvoje. Garbė jums ir garbė Kauno miestui, kuris Jus įsteigti sumanė ir kuris Jus globoja.“

Nuotraukose:

1. Mykolas Römeris (1880–1945) – teisininkas, konstitucinės teisės mokslo Lietuvoje kūrėjas, profesorius, ilgametis Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas) rektorius (1927–1928, 1933–1939). Atvaizdas iš Vytauto Didžiojo universiteto 1935 m. Pavasario semestro kalendoriaus.

2. Lietuvos universiteto rektoriaus Mykolo Römerio sveikinimas. Rankraštis. Kaunas, 1927 m. Originalas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje.

Previous
Next
Muziejaus bičiulė – knygininkė Marija Piaseckaitė-Šlapelienė (1880–1977) įvairiomis progomis dedikavo daug gražių, šiltų ir prasmingų sveikinimų muziejaus direktoriui Vincui Ruzgui ir darbuotojams. M. Šlapelienės nuoširdų žodį dažnai lydėjo ir išskirtinės dovanos – kartu su sutuoktiniu Jurgiu Šlapeliu (1876–1941) įkurto knygyno daiktai: leidinių katalogai, retesnės žymių lietuvių autorių XX a. pradžios knygos, vaizdingi atvirukai, knygyno kanceliarijos detalės (vokai, sąskaitų blankai, kt.).
Marija ir Jurgis Šlapeliai – iškilūs lietuvybės Vilniuje puoselėtojai nelengvais Lietuvai laikais! Minėdami muziejaus įkūrimo 100-metį, didžiuojamės galėdami pristatyti dalelę šių didžių žmonių perduoto palikimo mums.
 
Nuotraukose:
1. Sutuoktiniai – Marija ir Jurgis Šlapeliai. 1905 m. vestuvinės nuotraukos kopija (FOTO, Vilnius, 1972 m.)
2. M. Šlapelienės LIETUVIŲ KNYGYNO XX a. p. p. sąskaitos blankas su M. Šlapelienės 1972 m. įrašu – dedikacija muziejui.
3. M. Šlapelienės LIETUVIŲ KNYGYNO 1918 m. laiškinio atviruko – „Kas bus, kas nebus, bet Lietuva nepražus!“ – reversas.
4. M. Šlapelienės LIETUVIŲ KNYGYNO 1918 m. laiškinis atvirukas – „Kas bus, kas nebus, bet Lietuva nepražus!“ su M. Šlapelienės prierašu – „Liet. karžygys“, 1972 m.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previous
Next

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ! Šią šventinę dieną, žvelgdami į kelis sveikinimus iš praėjusio amžiaus – atvirukus, atsiųstus muziejaus bičiulių, atskleidžiame dalelę istorijos, tarpstančios iš jų. Kiek daug šie sveikinimai primena! Prieš ketvirtį amžiaus Kauno miesto mero Alfonso Andriuškevičiaus ir vicemerės Vincės Vaidevutės Margevičienės sveikinimas šv. Velykų proga atverčia vieną sudėtingiausių 100-metės muziejaus istorijos lapų. Sunkių metų, bet pažymėtų nuostabios bičiulystės su tikra muziejaus rėmėja V. V. Margevičiene, visuomet tvirtai ir profesionaliai palaikiusia muziejininkus išbandymų kelyje į šiuolaikinę muziejininkystę.

O muziejaus bičiulės Marijos Šlapelienės, ne kartą pristatytos muziejaus šimtmečio istorijos pasakojimuose, prieš 50 metų Velykų proga padovanoti dailininko Antano Jaroševičiaus (1870–1956) sukurti atvirukai, tiesia atminties tiltus tarp šiandienos, sovietinės ir tarpukario Lietuvos.

Kauno arkikatedros kunigo kanauninko Juozo Bylos sveikinimas, rastas muziejaus įkūrėjo Vinco Ruzgo „prieteliaus“ Antano Vokietaičio archyviniuose lobiuose, beje, vis dažniau sulaukiančiuose smalsių tyrinėtojų žvilgsnių, atskleidžia neatsiejamus tarpukario šviesuolių ryšius, primena žmones, gyvenusius gyvenimus vardan tos Lietuvos!

Nuotraukų aprašai:

1. Kauno miesto mero Alfonso Andriuškevičiaus ir vicemerės Vincės Vaidevutės Margevičienės velykinis sveikinimas Respublikinio pedagoginio muziejaus direktoriui Jonui Bielskiui (1938–2004). Kaunas, 1997 m.

2. Laiškinis atvirukas SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ! Dailininkas A. Jaroševičius, Šlapelių knygyno leidimas, XX a. pr. M. Šlapelienės dovana muziejui 1972 m.

3. Kauno arkikatedros kapitulos kanauninko, Kauno kunigų seminarijos bažnytinio giedojimo dėstytojo, kunigo melomano, dainininko Juozo Bylos (1871–1944) sveikinimo kortelė pedagogui Antanui Vokietaičiui (1877–1950). Kaunas, 1932 m.

Previous
Next

Ukrainos pedagoginio muziejaus kolegų sveikinimas Tarptautinės muziejų dienos proga tik dar kartą patvirtina, koks svarbus yra švietimo ir ugdymo vaidmuo, istorinės atminties puoselėjimas žmonijai vis tebekeliaujant tauresniojo žmogiškumo link.

Sveikinimo kortelė gauta 1994 m., praėjus vos dviem metams po muziejaus Kyjive, Ukrainoje atkūrimo (Ukrainos pedagoginis muziejus įkurtas 1902 m.). Deja, glaudesnė bendrystė tarp muziejų neužsimezgė. Tiek tuomečio Respublikinio pedagoginio muziejaus Kaune, tiek Kyjivo muziejininkai mokėsi kurti ir veikti, pažinti ir atrasti naujus muziejininkystės horizontus vakarietiškų vertybių pasaulyje.

O šiandien, Tarptautinės muziejų dienos proga, kolegoms Kyjive ir visiems muziejininkams linkime ne tik „stiprios sveikatos, įdomių atradimų, pasiekimų darbe“, ko mums iš Kyjivo linkėta prieš 28-erius metus, bet ir tiesos, šviesos ir laisvės pergalės!

Aprašai prie iliustracijų:

1. Sveikinimo atvirukas. Ukrainos pedagoginis muziejus. Kyjivas, 1994 m.

2. Sveikinimo tekstas Tarptautinės muziejų dienos proga iš kolegų muziejininkų. Ukrainos pedagoginis muziejus. Kyjivas, 1994 m. gegužės 18 d.