Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Muziejui padovanotos fotonuotraukos
29 lapkričio, 2021
Muziejuje saugomą fotonuotraukų rinkinį papildys vertinga ikonografinė ir istorinė medžiaga. Valeta Valentaitė padovanojo muziejui tarpukario laikotarpio, Marijampolės mokytojų seminarijos ir gimnazijos nuotraukas.
Nuotraukoje Valeta Valentaitė ir Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktorės pavaduota – vyr. fondų saugotoja Eglė Aleknaitė.
📷 Lietuvos švietimo istorijos muziejus