Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Palaukite
Projektas „Muziejus ant ratų”
18 lapkričio, 2021

 

 

 

 

 

 

 

Projekto pareiškėjas Lietuvos švietimo istorijos muziejus.

Projekto partneriai: „Indeform”, „New school”.

Projekto tikslai:

  • Sukurti mobilią, patrauklią ir kokybišką ekspoziciją apie Lietuvos švietimo istoriją – Keliaujančio muziejaus autobusą;
  • Apmokyti 14 gidų-edukatorių;
  • Aplankyti 200 atokių Lietuvos gyvenamųjų vietovių;
  • Pasiekti 5 600 programos finansuotų renginių dalyvių skaičių;
  • Suorganizuoti projekto pristatymo renginius Telšiuose, Vilkaviškyje, Viekšniuose.

Projektas finansuojamas iš 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio  mechanizmo lėšų.

Daugiau: Norwaygrants – Projektai – Programos (eeagrants.lt)

——

Project applicant Lithuanian Museum of Educational History.

Project partners: Indeform, Newschool.

Project goals:

  • To create a mobile, attractive and high-quality exposition about the history of Lithuanian education – the Traveling Museum Bus;
  • Trained 14 educational guides;
  • Visit 200 remote residential areas of Lithuania;
  • Reach 5,600 participants in program-funded events;
  • To organize project presentation events in Telšiai, Vilkaviškis, Viekšniai.

The project is funded from 2014-2021 European Economic Area Financial Mechanism.

More: https://www.eeagrants.lt/en/programmes/description/program/0