Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Paroda „Knygelė nekaltoji arba visu greičiu pirmyn į šviesųjį rytojų”
18 lapkričio, 2020

Ištrauka iš Česlovo Grincevičiaus knygos  „Vyskupo katinas”:

https://www.youtube.com/watch?v=KcDJK4ww5vk&t=9s

Lietingą 98-ojo muziejaus gimtadienio dieną, karantino nykumoj Česlovo Grincevičiaus Vyskupo katinas Murkulis (Nijolės Vedegytės piešinys), žvelgia į muziejų be lankytojų… Žvelgia prisimerkęs ir katiniškai vypsodamas sako: „Praeina pasaulio didybė ir pačiam pikčiausiam sutvėrimui“… Tikėkime, ateis ta diena, kai visi šimtai nuostabių knygų herojų be sienų, be užkardų, be kaukių pasisveikins su savo žiūrovu gyvai.

Karantinui pasibaigus lauksime Jūsų muziejaus parodoje „Knygelė nekaltoji arba visu greičiu pirmyn į šviesųjį rytojų“. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvių fondas.