Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Parodos „Ponas Varnas nupiešė paveikslą” atidarymas
01 balandžio, 2020

Parodos atidarymas 2019 05 14, 14 val.

Šiais metais minint žymaus kultūros veikėjo, dailininko, profesoriaus Adomo Varno 140 metų jubiliejų, Lietuvos švietimo istorijos muziejus visuomenei pristato parodą „PONAS VARNAS NUPIEŠĖ PAVEIKSLĄ“.

Savo prigimtimi ir pozityviomis būdo savybėmis Adomas Varnas buvo unikali XX a. menininkų kartos asmenybė. Šiandien mes Adomą Varną matome ne tik kaip kūrėją ar įvairiapusišką visuomenininką, bet taip pat kaip pedagogą – jaunųjų menininkų mokytoją ir jaunosios kartos ugdytoją, nenuilstantį sutuoktinės Marijos Kuraitytės–Varnienės (1886–1982) pagalbininką įtvirtinant ir puoselėjant M. Montessori metodo mokymą Lietuvoje, o po II Pasaulinio karo emigracijoje Vokietijoje ir Amerikoje.

Parodoje paliestos visos A. Varno įvairiapusiškumą atspindinčios veiklos: menininkas dirbo tapybos, grafikos, scenografijos, leidybos srityse, fotografavo ir dokumentavo Lietuvos kryžius, koplytėles bei retesnius architektūrinius paminklus, dirbo pedagoginį darbą, rašė dailės klausimais, aktyviai dalyvavo kuriant įvairias lietuvių menininkų organizacijas.

Renginio metu vyks edukacinis užsiėmimas, kuriame pakviesime išbandyti M. ir A. Varnų naudotas mokymo priemones.

Parodą Lietuvos švietimo istorijos muziejus parengė kartu su partneriais: Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi, Vytauto Didžiojo karo muziejumi, Žemaičių vyskupystės muziejumi, Lietuvos Banko Pinigų muziejumi, Kauno viešosios bibliotekos Kaunistikos skaitykla.

 

Parodos rėmėjai:
Lietuvių fondas,
UAB Cianus.