Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Apie projektą „Muziejus ant ratų”
18 lapkričio, 2021

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus vykdomo projekto „Muziejus ant ratų” metu bus sukurta mobilioji ekspozicija, skirta veikti mažose, atokiose vietovėse Lietuvos regionuose, kur stokojama kultūrinių veiklų, nėra muziejų. Mobiliojoje ekspozicijoje vietos vaikai ir jaunimas susipažins su švietimo istorija, bus akcentuojamas daugiatautis Lietuvos paveldas, žvelgiant iš skirtingų – socialinių ir etninių grupių, kultūrų ir lyčių lygybės – perspektyvų.

Bendradarbiaujant su projekto partneriais „Newschool“ iš Norvegijos ir programinės įrangos kompanija UAB „Indeform“ (Lietuva), bus sukurta inovatyvi, vizualiai patraukli ir patogi naudoti edukacinė programa, skirta praturtinti Lietuvos istorijos bei švietimo istorijos žinias.

Projekto metu parengtų gidų-edukatorių komanda pakvies vaikus ir jaunimą dalyvauti edukacinėje veikloje, leidžiančioje ne tik įgyti gilesnių žinių, bet ir suvokti savo ugdymosi patirtį kaip istorinio proceso dalį, bendrauti ir semtis patirties iš vyresniosios kartos atstovų.

Projektų išlaidų suma: 194 046,24 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. rugpjūčio 31 d. – 2024 m. kovo 31 d.

Projekto tikslas – teikti aukštos kokybės kultūrinį išsilavinimą jauniems žmonėms atokiose Lietuvos vietovėse, skatinant kultūrinių ir edukacinių veiklų prieinamumą.

Projekto metu planuojama:

Sukurti keliaujančią inovatyvią ekspoziciją (keliaujantis autobusas „Muziejus ant ratų“), paremtą Lietuvos švietimo istorijos muziejaus kolekcija. Mobilioji ekspozicija galės pasiekti nuo kultūrinių centrų nutolusias Lietuvos vietoves, o ekspoziciją papildanti edukacinė veikla padidins jos kultūrinę ir istorinę vertę;

Aplankyti 200 gyvenviečių visuose Lietuvos regionuose, daugiau dėmesio skiriant apskritims, kuriose šiuo metu nėra veikiančių muziejų: Šalčininkų, Alytaus, Kalvarijos, Kazlų rūdos, Pakruojo ir Visagino;

Įtraukti į projekto veiklas per 4000 jaunų žmonių nuo 12 iki 29 metų – mokyklų, kolegijų ir kitų švietimo įstaigų moksleivių bei studentų.

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, pagal programą Kultūra. Programos tikslas – socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą. Norint sumažinti socialinę atskirtį ir diskriminaciją, Programa siekia panaikinti esamą teritorinę nelygybę Lietuvoje aukštos kokybės kultūros produktų ir paslaugų prieinamumo prasme.

Image