Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Retų leidinių restauravimas
07 balandžio, 2020

Projekto vertė – 2027 Eur

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba (1622) ir UAB „Baltijos arsenalas” (400).

Projekto trukmė  2015 m. balandžio 30 d. iki 2015 m. gruodžio 15 d.

2015 m. Lietuvos kultūros tarybai skyrus lėšas projekto ,,Retų leidinių restauravimas“ įgyvendinimui, atnaujintos trys itin retos muziejinės vertybės, atspindinčios Lietuvos kultūrinę situaciją XIX amžiaus antros pusės istoriniame kontekste. Restauravus šiuos unikalius leidinius, pagerinus jų būklę, bus įmanoma kokybiškai įtraukti juos į muziejinių vertybių skaitmeninę sistemą ir papildyti ekspoziciją „Iš amžių glūdumos į mus“, kurioje yra pristatoma Lietuvos švietimo istorija nuo seniausių laikų iki 1990 m.

III kategorijos knygų įrišimų restauratorė Virginija Ligeikienė restauravo tris leidinius:

VARPAS, 1890 m. Nr. 1.

Literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis VARPAS – Varpininkų draugijos leidinys, leistas 1889–1905 m. Tilžėje ir Ragainėje (Prūsija). Tai vienas ryškiausių pirmosios liberalios lietuviškos periodikos image001pavyzdžių, telkęs lietuvius, ugdęs jų tautinę savimonę, skatinęs pasipriešinimą rusifikacijai. Muziejuje saugomas 1890 m. 1-asis (sausio mėnesio) numeris, redaguotas kultūrininko, publicisto Martyno Jankaus (1858–1946) Bitėnuose, spaustas Ragainėje. Retas XIX a. periodikos leidinys ilgą laiką buvo eksponuojamas pagrindinėje muziejaus ekspozicijoje. Blogėjant jo būklei, originalų, pasipriešinimo carinės Rusijos politikai simbolį, teko pakeisti kopija. Norint išsaugoti ir eksponuoti šį retą lietuvių kultūros artefaktą, būtina jį profesionaliai restauruoti, parengti skenavimo procedūrai (siekiant įtraukti šį unikalų leidinį į muziejinių vertybių informacinę skaitmeninę sistemą).

ЕВАНГЕЛІЕСЪ АНТЪ НЕДЂЛІОСЪ ДЕНУНЪ ИРЪ КИТУНЪ ШВЕНЧЮ. 1865 m.

Rusų kalbos raidyno, kirilicos naudojimas Lietuvoje – išskirtinis reiškinys lietuviško spausdinto žodžio istorijoje. 1864–1904 m. Lietuvoje buvo uždrausta spauda lotyniškais rašmenimis. image002Religingai lietuvių tautai rusifikuoti pirmiausia ir buvo pasirinkti maldynai. Religiniai lietuviški tekstai parašyti rusišku raidynu. Kaip tik tokios unikalios kultūrinės patirties artefaktas ir yra – taip vadinama kantička. Šis retas leidinys yra blogos būklės, todėl profesionali restauracija būtina, norint atlikti skenavimo darbus ir įtraukti jį į muziejinių vertybių informacinę skaitmeninę sistemą bei eksponuoti ekspozicijoje.

ŹIWATAS JEZAUS KRISTAUS WIESPATIES MUSU. 1853 m.

XX a. trečiame deš. įgyta knyga ŹIWATAS JEZAUS KRISTAUS WIESPATIES MUSU.[…] – vienas pirmųjų muziejaus eksponatų. Tai Naujojo testamento interpretacija su PRAKALBA, parengta Žemaičių Vyskupo Motiejaus Valančiaus. image003Knygoje išlikę pirmieji Pedagoginio muziejaus (įkurto 1922 m.) inventoriniai spaudai. Iliustruotas šimtametis leidinys unikalus dar ir tuo, kad jo priešlapiuose yra skaitytojo įrašai kirilica. Knyga atspindi ir Lietuvos kultūrinę situaciją XIX a. II pusės istoriniame kontekste (rusų valdininkų cenzūros atžymos). Retas leidinys yra blogos būklės, todėl profesionali restauracija būtina, norint atlikti skenavimo darbus ir įtraukti jį į muziejinių vertybių informacinę skaitmeninę sistemą bei eksponuoti ekspozicijoje

Laukiami rezultatai:

Istorinę ir kultūrinę vertę turinčių leidinių restauravimas padės juos išsaugoti ateinančioms kartoms. Eksponatų restauravimas leis muziejaus lankytojams matyti, kaip laiko pažeistos ir suplyšusios, nudilusiais viršeliais knygos po restauracijos virsta puikios būkles eksponatais.

Restauravus šiuos leidinius, ketinama toliau restauruoti ir kitus fonduose saugomus leidinius ir pristatyti juos visuomenei kaip XIX-XX a. I p. Lietuvos kultūrinio-istorinio paveldo dalį ir tuo pačiu apsaugoti leidinius nuo fizinio nykimo.

Projekto tikslai – išsaugoti eksponatus ateities kartoms ir populiarinti Lietuvos švietimo istorijos paveldą, tenkinant visuomenės švietimo ir kultūros poreikius bei eksponuojant restauruotas muziejines vertybes.

Pagrindiniai uždaviniai:

• Atlikti restauravimo procedūras.

• Parengti restauruojamų leidinių tekstus (etiketažą) ekspozicijai lietuvių ir anglų kalbomis.

• Restauruotus leidinius eksponuoti ekspozicijoje.

• Papildžius restauruotais leidiniais ekspoziciją „Iš amžių glūdumos į mus“, kurioje pristatoma Lietuvos švietimo istorija nuo seniausių laikų iki 1990 m., pristatyti ją muziejaus lankytojams.

Projekto vadovas – Kultūros projektų vadovė Rasa Vaikutytė.

Projekto kūrybinė grupė – III kategorijos knygų įrišimų restauratorė Virginija Ligeikienė; Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas vyr. fondų saugotojas Mindaugas Vytautas Birbilas, kultūrinių renginių organizatorė Ieva Brazauskaitė.