„Muziejus ant ratų“ leisis į keliones po Lietuvos regionus
03 vasario, 2022

Unikalus projektas „Muziejus ant ratų“ leisis į keliones po atokiausius Lietuvos regionus

Pandemijos laikotarpiu pasikeitę kelionių planavimo įpročiai, ilgametis kultūros paslaugų pasiekiamumo Lietuvos regionuose netolygumas, išryškino nepakankamo visuomenės įsitraukimo į kultūrinį gyvenimą problemą. Šimto veiklos metų patirtį sukaupęs Lietuvos švietimo istorijos muziejus siekia tapti aktyviu kultūros sklaidos Lietuvos regionuose dalyviu ir pristato pirmąjį Lietuvoje mobilaus muziejaus projektą. Į komandą pasitelkęs vaizdo technologijų ir interaktyvių produktų kūrimo profesionalus „Indeform“ (Lietuva) bei šiuolaikinių ugdymo programų kūrėjus „Newschool“ (Norvegija), muziejus visuomenei pristatys išskirtinius, šalies socialinius, kultūrinius bei politinius pokyčius, veikusius Lietuvos švietimo istorijos įvykius.

Per du projekto įgyvendinimo metus planuojama aplankyti net du šimtus skirtingų atokių vietovių ir regionų visoje Lietuvoje. Išskirtinę interaktyvią keliaujančią „Muziejus ant ratų“ ekspoziciją išvys daugiau nei šeši tūkstančiai Lietuvos regionų gyventojų. Pradėta svarbi švietimo misija bus puoselėjama net ir pasibaigus projekto įgyvendinimo terminui – planuojama, jog „Muziejus ant ratų“ autobusas savo keliones po Lietuvą tęs dar penkerius metus.

Mobili muziejinė ekspozicija praplės regionų gyventojų kultūrinį akiratį

Besikeičiantis šiuolaikinio pasaulio demografinis paveikslas veikia netolygų visuomenės pasiskirstymą tarp miesto ir kaimo vietovių. Siekdami kokybiško ugdymo paslaugų, vedini pilnavertiško socialinio, profesinio bei asmeninio gyvenimo tikslų, jauni žmonės pirmenybę teikia Lietuvos ar užsienio didmiesčiams. Mažesnis gyventojų skaičius Lietuvos regionuose, mažesnė jų perkamoji galia, nulemia kultūrinių paslaugų deficitą. Didžiųjų miestų rajonuose, miesteliuose ir kaimuose gyvenantys jauni žmonės neturi galimybės gauti kokybiškų kultūrinių paslaugų gyvenamojoje vietovėje. Pandemijos metu pasikeitusi kelionių planavimo ir organizavimo realybė padidino esamos problemos mąstą.

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus įgyvendinamo projekto metu suplanuota net penkiasdešimt edukacinių ekspedicijų, kurios iš dalies prisidės prie opios problemos sprendimo. Vienos-dviejų dienų trukmės kelionių metu bus aplankytos keturios kaimyninės vietovės, todėl vietos gyventojai galės skirti visą pusdienį susipažinti su išskirtine mobilia ekspozicija. Netradicinio muziejaus lankytojai turės galimybę patys pasirinkti vizito trukmę, atsižvelgiant į savo amžių ir interesus. Muziejaus ant ratų istorijas savo pasakojimais papildys specialiai šiam projektui pasirengę profesionalūs gidai-edukatoriai.

Išskirtiniame autobuse įrengta muziejinė ekspozicija lankytojus pakvies leistis į virtualią kelionę po Lietuvos švietimo istorijos šimtmečius. Remiantis skirtingų socialinių, etninių grupių, kultūros ir lyčių lygybės perspektyvomis, skirtingo amžiaus parodos lankytojams bus siekiama patraukliai pateikti daugiataučio Lietuvos kultūros bei švietimo paveldo pasakojimą. Edukacinių užsiėmimų metu dalyviai bus aktyviai skatinami atkreipti dėmesį į vietos bei regiono švietimo istoriją, užduotys lankytojus įtrauks į savo gyvenvietės paveldo pažintinius tyrinėjimus. Planuojama, jog mobili ekspozicija ne tik pasakos apie įvairių Lietuvoje gyvenusių tautų palikimą bei įtaką mūsų istorijai, tačiau pati ekspozicija bei edukaciniai užsiėmimai bus pristatomi keturiomis kalbomis: lietuvių, lenkų, baltarusių ir rusų.

Projekto tęstinumo vizija

Projekto veiklomis siekiama didinti tiek jaunų, tiek vidutinio bei vyresnio amžiaus regionų gyventojų įsitraukimą į kultūrinius procesus, savo krašto istorijos pažinimą bei pasakojimo kūrimą. Vizitų metu, gyvenviečių kultūros centruose rengiamų trumpų mobilios ekspozicijos pristatymų metu viliamasi užmegzti prasmingus ryšius su bendruomenės atstovais, vietos švietimo bei kultūros centrais. Susitikimų dalyviai bus kviečiami pasidalinti savo pasakojimais apie vietos švietimo istoriją, savo pačių mokymosi patirtį. Norintys galės perduoti savo prisiminimus bei istoriniam pasakojimui vertingą materialųjį paveldą Lietuvos švietimo istorijos muziejui, kuris pasirūpins tolimesniu vertybių saugojimu.

Tikimąsi, jog Lietuvos švietimo istorijos muziejaus įgyvendinamas projektas „Muziejus ant ratų“ bent iš dalies prisidės prie kultūros prieinamumo regionuose problemos sprendimo, o planuojamų vizitų metu užmegzti ryšiai su vietos bendruomenėmis neleis procesui sustoti ir išaugs į prasmingus naujus projektus.

Prasminga Lietuvos švietimo istorijos muziejaus idėja finansuojama iš 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšų.

Image