Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
22 kovo, 2023
Minint Vilhelmo Storostos-Vydūno (Wilhelm Storost) 155-ąsias gimimo metines, dalijamės filosofiniu autoriaus veikalu „Sąmonė“ su įrašu prieašantraštiniame lape: „Gerbiamam ir maloniam žmogui ir paidagogui J. Janulioniui“. Dedikaciją veikale „Sąmonė“ 1937 m. įrašė didis mokytojas, mąstytojas, rašytojas, Rytų filosofijos ir sveikuoliškos gyvensenos propaguotojas – Vydūnas (1868–1953), kurio gimimo metines minime šiandien, kovo 22-ąją dieną. Tikėtina, kad Juozas Janulionis (1896–1982) – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vardo gimnazijos direktorius, ilgametis matematikos mokytojas su filosofu, „Sąmonės“ autoriumi – Vydūnu bendravo rašytojo viešnagės Rokiškyje metu, 1937-aisiais metais.
Nuotraukos:
Vydūno dedikacija mokytojui Juozui Janulioniui leidinio „Sąmonė“ priešantraštiniame lape.
Filosofinis veikalas „Sąmonė (sąmoningumas ir nesąmoningumas). Žvilgsnis į gyvenimo esmę“. Knyga išleista Vydūno kūrinių leidimo ir platinimo draugijos „Rūta“, Tilžėje, 1936 m. Išspausdinta „Ryto“ akcinės bendrovės spaustuvėje Klaipėdoje.
„Palaiminantioji Giesmė“ (Bhagavat-Gita. Dieviškoji giesmė). Vilhelmo Storostos-Vydūno vertimas iš sanskrito. Knyga išleista Detmolde, „Lietuvių skautų brolijos vadijos“, 1947 m.
Eksponatai iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių.
Image

Informaciją parengė Lietuvos švietimo istorijos muziejaus muziejininkė Gabija Mackevičiūtė