Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Vilniui – 700!
25 sausio, 2023
1323 m. sausio 25 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valia į Vakarų Europą pasklido žinia. Žinia – apie draugingą miestą Vilnių. Miestą, kuris netruko tapti daugiakultūriu, įvairiataučiu europinės civilizacijos šviesuliu, laisvės dvasios ir laisvo žodžio citadele. Per amžius. Ir dar vis.
Rytų–Vakarų Europos politikos kolizijose, geopolitinių žemėlapių trūkiuose tai pranykstąs, tai vėl suspindintis – „700 šimtus metų jaunas“ miestas Vilnius – tapo gyvu lietuvių tautos nervu XX a. 3–4 dešimtmečiais, kelrodžiu griaunat stabus, viltimi – 1991-ųjų sausį. Amžinasis traukos taškas, jautriausias taškas, Lietuvos sostinė – Vilnius. Įsiskverbiantis į sapnus…
Minint Vilniaus paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 700 metų sukaktį, iš muziejaus rinkinių pristatome legendinio miesto vaizdinio detales XX a. 3-4 dešimtmečių moksleiviškoje spaudoje.
 
 
Informaciją pnarengė Lietuvos švietimo istorijos muziejaus muziejininkė Gabija Mackevičiūtė.
 
 
Image
 
 
1. Leidinys. Kazys Binkis. „Keistutis pas Gediminą. Šių dienų pasaka.“. Kaunas, 1940 m. Iliustracijos Liudo Vilimo.
2. Moksleivių sąsiuviniai. XX a. I p. Leidėjai: „Vilniui vaduoti sąjunga“, Valstybinė leidykla, knygų rišykla „ERGA“ ir kt.
 
Eksponatai iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių.