Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
06 sausio, 2023
Image
Sausio 6-ąją dieną minime lietuvių rašytojo, vertėjo ir literatūrologo Vinco Mykolaičio-Putino (1893–1967) 130-ąsias gimimo metines.
 
Rašytojas mums geriausiai pažįstamas iš savo kūrinių „Altorių šešėly“ (1933 m.), „Valdovas“ (1929 m.), „Tarp dviejų aušrų“ (1927 m.), „Rūščią dieną“ (1944 m.) ir daugelio kitų.
 
V. Mykolaitis-Putinas laikomas viena iškiliausių XX a. modernizmo literatūros figūrų lietuvių literatūroje, pasižymėjusia ryškiais simbolizmo akcentais savo kūryboje. Be rašytojo darbo, literatūrologas ilgą laiką dirbo Lietuvos universitete (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas). Pradėjęs karjerą kaip dėstytojas, vėliau užėmė katedros ir dekano vadovo pareigas. V. Mykolaitis-Putinas dėstė specialiuosius kursus apie didžiąsias lietuvių literatūros, kultūros asmenybes ir jų darbus – Maironį, Žemaitę, Adomą Mickevičių ir kitus. Rašytojo jubiliejaus proga dalijamės jo fotografija iš dėstytojavimo laikų Vytauto Didžiojo universitete.
 
Fotografijoje Vytauto Didžiojo universiteto profesoriai ir dėstytojai. Kaunas, 1939–1940 m. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Kazimieras Vasiliauskas, Blažiejus Čėsnys, Pranas Jodelė, Mykolas Biržiška, Stasys Šalkauskis, Petras Šalčius, Antanas Purėnas, Augustinas Janulaitis; antroje eilėje iš kairės stovi: Vincas Mykolaitis-Putinas, Pranas Mažylis, Vaclovas Biržiška, Zigmas Žemaitis, Vladas Lašas, Zenonas Ivinskis, Petras Katilius.
 
Nuotrauka iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių.