Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Įdomusis eksponatas
27 balandžio, 2022

Lietuvos gamtininkų draugija

1931 m. lapkričio 2 d. Vlado Lašo, Konstantino Regelio, Ebero Landau, Jurgio Žilinskio ir Tado Ivanausko iniciatyva įkuriama Lietuvos gamtininkų draugija Vytauto Didžiojo universitete.

Nuo 1936 m. draugija pradėjo leisti labai solidų ir informatyvų ketvirtinį žurnalą Gamta. Žurnalo tiražas siekė 500 egzempliorių. Jis buvo nemokamai siuntinėjamas draugijos nariams, laikraščių ir žurnalų redakcijoms, studentų skaityklai, užsienio organizacijoms, prenumeratoriams (leidybos kaštai padengiami iš prenumeratų, rėmėjų įnašų bei draugijos narių metinių mokesčių, sudariusio 12 litų). Jo numeriuose buvo spausdinami gana išsami kasmetinės veiklos kronika. Draugijos tikslas buvo vienyti mokslininkų – gamtos tyrinėtojų pastangas, kelti gamtos mokslų reikšmės supratimą visuomenėje, populiarinti mokslo žinias, rūpintis gamtos disciplinų mokymo lygiu Lietuvos mokyklose, puoselėti gamtosaugos idėjas.

Iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkiniuose saugojamų Lietuvos gamtininkų draugijos dokumentų, susirašinėjimų, galima manyti, kad  buvo vykdoma intensyvi draugijos veikla, siekiant bendradarbiavimo su kitų šalių mokslo institucijomis. Vienas iš tokių pavyzdžių – susirašinėjimas su visame pasaulyje žinomu Londono gamtos istorijos muziejumi.

Londono gamtos istorijos muziejaus bibliotekos prašymas Lietuvos gamtininkų draugijai atsiųsti jos leidžiamo žurnalo numerius, 1937-10-16. Eksponatas iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių.

Londono gamtos istorijos muziejasu bibliotekos padėkos laiškas už Lietuvos gamtininkų draugijos nusiųstus žurnalo Gamta numerius, 1937-11-02. Eksponatas iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių.

Lietuvos gamtininkų draugijos pirmininko A. Purėno laiškas Londono gamtos istorijos muziejaus bibliotekai, 1937-11-07. Eksponatas iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių.

Londono gamtos istorijos muziejaus bibliotekos padėkos laiškas už Lietuvos gamtininkų draugijos atsiųstus leidinius, 1939-05-01. Eksponatas iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių.

Periodinis leidinys Gamta, 1937, Nr. 4. Eksponatas iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių.

 

Informaciją parengė Lietuvos švietimo istorijos muziejaus muziejininkė Eglė Pupalaigienė.