Teisinė informacija

Teisinė informacija

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJAUS TARYBA

(Patvirtinta  Kultūros ministro 2020 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. ĮV-619)

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Pareigos
1. Irma

Balčiūnienė

Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja
2. Lina

Kaminskienė

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerio pavaduotoja
3. Dainora

Maumevičienė

Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų prorektorė
4. Laimis

Mikelevičius

Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausiasis specialistas
5. Jolita

Rudgalvienė

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktorė
6. Laima

Vėželienė

UAB ,,Ex prompto“ direktorė
7. Loreta

Kurmienė

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus l.e.p Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja