Laisvos darbo vietos: 

  • Kultūrinės veiklos koordinatoriaus (-ės)

  Skelbimas

  • Muziejinės veiklos kuratoriaus (-ės)

Skelbimas