Projektas „Adomo Varno piešinių restauravimas“
07 balandžio, 2020

2019 m. minėsime ryškios asmenybės Lietuvos kultūros ir švietimo istorijoje, dailės pedagogo, fotografo, liaudies meno rinkėjo, propaguotojo ir puoselėtojo, scenografo, lietuvių kalbos puoselėtojo, garsaus menininko Adomo Varno 140-ąsias gimimo metines. Todėl 2019 m. visuomenei bus pristatyta paroda „Adomas Varnas. Gyvenimas Lietuvai“.

Marijos Varnienės valia, XX a. pabaigoje šeimos palikimas iš JAV buvo sugrąžintas į Lietuvą. Dalis Adomo Varno darbų buvo patikėta saugoti Lietuvos švietimo istorijos muziejui.

Varnas

Deja piešinių būklė buvo prasta, jie pažeisti pelėsio. Siekiant išsaugoti vertingą Lietuvos kultūros paveldą buvo restauruota 10 Adomo Varno piešinių. Šie piešiniai ir bus eksponuojami būsimoje parodoje. Paroda visuomenei bus pristatyta 2019 metų pavasarį. Ji unikali tuo, kad supažindins Lietuvos žmones su visapusiška Adomo Varno asmenybe, kūryba ir visuomenine veikla. Jis bus pristatytas ne tik kaip dailininkas, bet ir kaip pedagogas, švietimo ir kultūros veikėjas, fotografas, lietuvių kalbos puoselėtojas. Paroda bus eksponuojama ne tik Kaune, bet ir kituose Lietuvos miestuose, todėl restauruotus dailininko piešinius galės išvysti ir Lietuvos regionų gyventojai.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Muziejus dėkoja restauratorei Daivai Snitkutei, prikėlusiai šiuos piešinius antram gyvenimui.