Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Projektas „Retų leidinių iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių restauravimas“
17 kovo, 2022

2022 metais iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus saugomų leidinių (knygos, vadovėliai, pedagoginė ir metodinė literatūra) rinkinio atrinktos vienos iš seniausių ir labiausiai laiko iššūkių paveiktos muziejinės vertybės.

Gavus projektinį Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, restaratorius pasiekė ir iki šių metų vasaros naujam gyvenimui prisikels XIX a. Vilniuje ir Tilžėje išleistos knygos, paklausiausios to meto Lietuvos šviesuolių aplinkoje, taip pat maldaknygės, katekizmai (bažnytinių giesmių, maldų ir apeigų aprašymo rinkinėliai su paveikslėliais), kiti religinio turinio literatūros pavyzdžiai – viso dešimt išskirtinių Lietuvos švietimo istorijos muziejaus eksponatų.

Tarp restauruojamų eksponatų patenka ir carinės Rusijos valdymo laikotarpiu leisti leidiniai. Keičiantis santvarkoms, dėl savo populiarumo, religinio pobūdžio leidiniai vieni pirmųjų pritaikyti rusifikacijai. 1864–1904 m. uždraudus spaudą lotyniškais rašmenimis, rusų kalbos raidyno, kirilicos naudojimas Lietuvoje tapo išskirtiniu reiškiniu lietuviško spausdinto žodžio istorijoje. Religingai lietuvių tautai rusifikuoti pirmiausia ir buvo pasirinkti maldynai. Religiniai lietuviški tekstai perrašyti rusišku raidynu (lietuviškas tektas rusiška kirilica, taip vadinamos „graždankos“).

Restauravimui pateikti ir galimai kontrafakcinįų leidiniai (pvz.: „Trumpas katekizmas pagal kunigo Pilakausko iszguldimo su nekureis naudingais pridejimajs“), išleisti apeinant galiojusius įstatymus, specialiai neteisingai nurodant leidimo datą ir vietą.

Restauruotini leidiniai iš muziejaus rinkinių bus pristatomi muziejaus ekspozicijoje, gyvosios istorijos pamokose bei suskaitmeninti eksponatų vaizdai reprezentuojami internetinėje erdvėje.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m.  vasario 1 d. – 2022 m. birželio 30 d.

Projektas „Retų leidinių iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių restauravimas“ finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos fondo.