Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite

Paroda „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: gyvenimas žmogui ir tėvynei“

Paroda apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę – garsią XIX a. pab. – XX a. pr. Panevėžio krašto rašytoją, dramaturgę, publicistę, pedagogę, visuomenininkę ir kultūros veikėją. Ji priklauso tam negausiam lietuvių inteligentijos būreliui, kuris darbavosi tautinės kultūros dirvoje, kaip ir tautinio atgimimo epochos patriarchai Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Antanas Smetona, Juozas Tumas-Vaižgantas.

Petkevičaitė, kilnumo ir pareigos žmonėms pamokas gavusi iš savo tėvų, aktyviai dalyvavo tautinio atgimimo sąjūdyje, rašė korespondencijas į „Varpą“, „Ūkininką“, „Lietuvos žinias“, žadindama tautos sąmoningumą, steigė mokyklas, organizavo „Žiburėlio“ draugiją atgimstančios tautos jaunuomenei lavinti. Ji buvo viena iš pirmųjų, pažadinusi Lietuvos moteris aktyviai visuomeninei veiklai, pati aktyviai dalyvavusi politiniame Lietuvos gyvenime. Įsitikinusi, kad kiekvieno inteligento svarbiausia priedermė – šviesti ir lavinti visuomenę, Bitė, nepaisydama savo fizinės negalios, dirbo beveik visuose visuomenės ir kultūros baruose, kilniai nešė nelengvą darbų ir atsakomybės naštą. Atsidėjimu visuomenės reikalams, veiklos platumu, demokratinių vertybių orientacija G. Petkevičaitė-Bitė buvo viena šviesiausių savo laikmečio asmenybių. 1929 m. apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu, o 1936 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordinu.

Gyvenime ir visuomeninėje veikoje G. Petkevičaitė-Bitė vadovavosi demokratijos, tolerancijos ir žmogiškumo principais. Lietuvos kultūroje ji liko kaip darbštuolė Bitelė: rašytoja ir gydytoja, mokytoja ir filantropė, pažangi ūkininkė ir visuomenės kritikė, literatūros istorikė ir etnologė, politikė ir visuomenės veikėja – asmenybė, savo pažiūromis ir darbais gerokai pranokusi gyvenamąjį laikmetį.

 

Š. m. birželio mėnesį minime Gabrielės Petkevičaitės-Bitės mirties 80-ąsias metines.

Parodą parengė Panevėžio kraštotyros muziejus.

Paroda eksponuojama nuo 2023 m. birželio 16 dienos iki 2023 m. liepos 30 dienos, Lietuvos švietimo muziejuje (Vytauto pr. 52, Kaunas).

Parodos lankymas įsigijus muziejaus lankymo bilietą.

Data

2023 Bir 16 - 2023 Lie 30
Expired!

Laikas

Visa diena
Kategorija
Parašykite komentarą