Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite

Paroda „KAIP PRIEŠ 100 METŲ“

Mokytojų ir mokinių darbeliai, vaizdinės mokymo priemonės. XX a. I pusė

 

Labai seniai, viename mažai kam žinomame mieste, dar mažiau žinomas mokytojas, bibliotekininkas ir muziejininkas iš pašaukimo – Vincas Ruzgas (1890–1972), svajojo apie vietą, kurioje mokytų ir mokytųsi, lavintų ir lavintųsi, kurtų, dalintųsi patirtimi ir žiniomis apie Visatą ir Žemę, apie pasaulį ir žmones, apie sveikatą ir darbą, visi – dideli ir maži, mažai žinomos šalies gyventojai…

1922 metų žiemą šios V. Ruzgo svajos ėmė pildytis. Sausio 5 d. V. Ruzgas ir kiti iniciatyvūs pedagogai surengė vaizdinių mokymo priemonių mokykloms parodą, kuri sulaukė milžiniško pasisekimo.

 

Iš V. Ruzgo atsiminimų: „Bendraujant su Kauno mokytojais, paaiškėjo, kad mokyklos, ypač pradinės, vaizdinių priemonių turi labai mažai […]. Buvo iškeltas sumanymas organizuoti mokytojų ir mokinių darbų parodą. Tam sumanymui pritarė miesto savivaldybė ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga. Parodą buvo numatyta organizuoti 1922 m. žiemos atostogų metu. Visą nuo pamokų atliekamą laiką aš pašvenčiau parodos organizavimo paruošiamajam darbui: rinkau medžiagą, braižiau diagramas, šūkius, gaminau vaizdines priemones, konsultavau parodai besiruošiančius mokytojus. Paroda buvo įrengta Prezidento gatvėj pradinės mokyklos patalpose. Įvadiniame skyriuje buvo iškabintos diagramos, plakatai, šūkiai ir įvairios pirktinės priemonės, o toliau kiekvienos mokyklos darbai atskirai. Pirmoji Kaune mokyklų darbų paroda turėjo gero pasisekimo, kaip patirties pasidalinimo priemonė […]. Parodą uždarant dalyvavo Švietimo ministerijos, savivaldybės atstovai ir nemažai mokytojų, aš pasiūliau įsteigti Pedagoginį muziejų ir mokytojų biblioteką. Susirinkusieji šiam sumanymui pritarė. Netrukus burmistro J. Vileišio buvau paskirtas Pedagoginio muziejaus organizatoriumi ir vedėju, pradžioje su kukliu atlyginimu 100-150 Lt mėnesiui. […] Muziejus atidarytas 1922 m. lapkričio 18 d. Ekspozicijai panaudotos iš pirmosios parodos atrinktos mokytojų ir mokinių pagamintos vaizdinės priemonės ir mokinių darbeliai. Tokių daiktų gauta ir iš kitų respublikos mokyklų. […] Nuo 1924 m. kas antri metai muziejus organizavo mokytojų ir mokinių darbų parodas – tikslas pasidalyti patirtimi. Muziejus nuolat buvo papildomas eksponatais […]. Vyresniųjų skyrių pradinių mokyklų ir kai kurių vidurinių mokyklų mokytojai, reikalui esant, man konsultuojant čia pravesdavo pamokas ir laboratorinius darbus. Plakatinės vaizdinės priemonės, paveikslai ir kitos priemonės buvo trumpam laikui mokykloms skolinamos. Muziejus turėjo kartono ir knygrišystės bei medžio ir metalo darbų įrankių komplektus, kuriuos panaudodavo organizuojant pradinių klasių mokytojams trumpalaikius darbelių kursus. Neilgam laikui įrankiai buvo skolinami mokykloms.“

 

Prabėgo šimtas metų.

Kadaise mažai kam žinomas Lietuvos miestas – Kaunas, 2022 metais garsėja kaip Europos kultūros sostinė. V. Ruzgo takais žygiuoja ekskursantų būriai. O mokytojo, bibliotekininko ir muziejininko iš pašaukimo – V. Ruzgo įkurtame muziejuje, verda guvus kultūrinis gyvenimas.

Ši paroda skirta žvilgtelėti į Pedagoginio muziejaus veiklos pradžią, į tai, nuo ko viskas prasidėjo – moksleivių ir mokytojų rankų darbelius ir mokymo priemones.

Kaip prieš 100 metų…

Parengė Lietuvos švietimo istorijos muziejaus muziejininkė Gabija Mackevičiūtė

 

Parodos kuratorės muziejininkės Gabija Mackevičiūtė ir Indrė Bočkutė, Rinkinių, parodų ir ekspozicijų skyriaus vedėja Audinga Leliukaitė

Parodą apipavidalino dizainerė-skaitmenintoja Raminta Ardzevičienė

Animacijas kūrė edukatorius-ekskursijų vadovas Justas Dobrovolskis

 

Data

2022 Gru 09 - 2023 Kov 31
Expired!

Laikas

0:00
Kategorija
Parašykite komentarą