Rubrika „Ukrainos švietėjai“
31 gegužės, 2024

LT

Ukrainos mokslininkas, matematikas ir mokytojas Myron-Mykolai Onufriyovych Zarytskyi gimė 1889 m. gegužės 21 d. Stara Mohylnicos kaime, Ukrainoje.

Siekdamas žinių, berniukas pats išmoko skaityti, rašyti ir skaičiuoti. 1899 m. Myron Onufriyovych Zarytskyi įstojo į Berežanų aukštąją gimnaziją, kur pirmas dvi klases baigė „puikiai“, nors mokymas vyko lenkų kalba.

Toliau siekdamas mokslo, 1907 m. ukrainietis įstojo į Vienos universitetą, kur klausėsi gamtos mokslų ir filosofijos paskaitų. Po pirmojo kurso Myron Onufriyovych Zarytskyi turėjo grįžti į Lvovo universitetą, kur studijavo matematiką, fiziką, filosofiją ir prancūzų kalbą. 1912 m. baigė Lvovo universitetą, išlaikė mokslinės komisijos egzaminą matematikos ir fizikos mokytojo vardui gauti ir gavo vidurinės mokyklos mokytojo diplomą.

Pedagoginį darbą Myron Onufriyovych Zarytskyi pradėjo Galicijos vidurinėse mokyklose, vėliau dėstė privačiose ir valstybinėse ukrainiečių gimnazijose. Visos savo pedagoginės karjeros metu Myron Onufriyovych Zarytskyi siekė savo auklėtiniams perduoti dar studijų metu sukauptas žinias matematikos ir gamtos mokslų srityse.

1927 m. Myron Onufriyovych Zarytskyi buvo išrinktas T. Ševčenkos mokslinės draugijos nariu, tapo aktyviu matematikos-natūralistinės-medicinos skyriaus darbuotoju ir ėmėsi mokslinės veiklos. 1926 m. publikuotas pirmasis Myrono Onufriyovičiaus Zarytskio mokslinis darbas „Geros tvarkos diegimo aibių teorijoje metodas“, o už darbą „Quelques notions fondamentales de l'Analysis Situs au point de vue de l'Algèbre de la Logique“ („Kai kurios pagrindinės situacijos analizės sampratos logikos algebros požiūriu“), 1930 m. Lvovo universitetas M. O. Zaryckiui suteikė filosofijos daktaro laipsnį.

Nuotraukomis pasidalino: 

Ukrainos pedagoginis muziejus; Ukrainos nacionalinė pedagoginių mokslų akademija; Ukrinform - Ukrainos nacionalinė naujienų agentūra

UA

Український вчений-математик та педагог Мирон-Миколай Онуфрійович Зарицький народився 21 травня 1889 року у селі Стара Могильниця (нині село в Теребовлянському районі Тернопільської області, Україна).

Прагнучи до знань, хлопець самотужки навчився читати, писати і рахувати. У 1899 р. Мирон Онуфрійович Зарицький вступив до Вищої гімназії у Бережанах, де перші два класи закінчив на “відмінно”, хоча викладання велося польською мовою.

Прагнучи до освіти у 1907 р. українець став студентом Віденського університету, де слухав лекції з природознавства та філософії. Після першого курсу Мирону Онуфрійовичу Зарицькому довелося повернутися до Львівського університету, де він вивчав математику, фізику, філософію та французьку мову. Закінчив він Львівський університет у 1912 р., склав науковій комісії іспит на звання викладача математики та фізики і отримав диплом вчителя середніх шкіл.

Свою педагогічну роботу Мирон Онуфрійович Зарицький розпочав у середніх школах Галичини, потім учителював у приватних українських гімназіях у Белзі та Збаражі. Під час Першої світової війни працював у державних українських гімназіях у Коломиї та Тернополі. Протягом усієї своєї педагогічної діяльності Мирон Онуфрійович Зарицький прагнув передати учням знання, набуті під час навчання в галузі математики та природничих наук.

У 1925 р. він переїздить до Львова, де працює спочатку в польській, а згодом у державній українській гімназії. У 1927 р. Мирона Онуфрійовича Зарицького обирають дійсним членом Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, і від того часу він стає активним співробітником його математично-природописно-лікарської секції. В 1926 р. oпубліковано першу наукову працю Мирона Онуфрійовича Зарицького «Метод запровадження доброго впорядкування у теорії множин». За працю «Quelques notions fondamentales de l'Analysis Situs au point de vue de l'Algèbre de la Logique» («Деякі основні поняття аналізу положення з точки зору алгебри логіки»), Львівський університет  у 1930 р. присудив М. О. Зарицькому вчений ступінь доктора філософії.

Джерела:

Педагогічний музей України; Національної академії педагогічних наук України; Ukrinform - Ukrainian National News Agency (Укрінформ - Українські національні новини)

Image
Image
Image
Image

Informaciją parengė Lietuvos švietimo muziejaus rinkinio kuratorė Vitalina Kuznietsova