Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
Muziejus keičia pavadinimą – vadinsis Lietuvos švietimo muziejumi
25 gegužės, 2023

Vienas pagrindinių Lietuvos švietimo istorijos muziejaus strateginių uždavinių yra didinti žinomumą, atpažįstamumą ir lankytojų pritraukimą.

Siekdamas tapti aktualiu ir matomu šalies kultūriniame kontekste Lietuvos švietimo istorijos muziejus inicijuoja ir įgyvendina įvairius projektus: EEE mechanizmų finansuojamą „Muziejus ant ratų“, Erasmus+ programos „VRSciT Spot“, dalyvauja televiziniuose projektuose ir laidose, tokiuose kaip „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, „Daiktų istorijos“, pats kūrė TV projektą „Lietuvos šviesa“. Aktyviai siekdami išsikeltų uždavinių įgyvendinimo bei viešindami šio proceso rezultatus, iki šiol susidūrėme su ilgo muziejaus pavadinimo įtakojamomis problemomis – sunkiai įsimenamu eiliškumu ir pavadinimo apimtimi, netaisyklingu muziejaus pavadinimo interpretavimu.

Iki šiol naudotas muziejaus pavadinimas sukėlė keblumų identifikuojantis besiplečiančiai muziejaus lankytojų auditorijai, taip pat bendraujant tiek su Lietuvos, tiek su užsienio partneriais, pavadinimas netaisyklingai pristatomas ir žiniasklaidos šaltiniuose.

Lietuvos švietimo istorijos muziejus per savo gyvavimo šimtmetį ne kartą keitė savo pavadinimą ir vadinosi: 1922–1940 m. Pedagoginis muziejus; 1946–1957 m. Metodinis kabinetas prie Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus; 1958–2002 m. Respublikinis pedagoginis muziejus; 2002–2010 m. Kauno apskrities pedagoginis muziejus; 2010–2023 m. Lietuvos švietimo istorijos muziejus.

Pavadinimo keitimo klausimas buvo svarstytas Lietuvos švietimo istorijos muziejaus tarybos susirinkime 2021-07-29 (Protokolo Nr. 2 ). Susirinkimo dalyviai vienbalsiai pritarė, kad dabartinis pavadinimas yra per ilgas ir sudėtingas, todėl būtina jį keisti.

Gerbdami istorinį palikimą, bet tuo pačiu siekdami tapti atviru ir artimu muziejumi šiuolaikinio lankytojo savimonėje, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus pavadinimą keičia į Lietuvos švietimo muziejus (angliškai- Lithuanian Education Museum).