Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
29 rugsėjo, 2021

Lietuvos švietimo istorijos muziejuje saugomas išskirtinis dokumentų rinkinys, reprezentuojantis modernios švietimo sistemos Lietuvoje kūrimosi pradžią ir leidžiantis pažinti skirtingus šio proceso etapus. Šiame dokumentų rinkinyje atsispindi ir lietuvių švietėjų, visuomenės veikėjų kelias, siekiant išsilavinimo. Dokumentuose atsiskleidžia sunkus modernios tautinės švietimo sistemos kūrimosi procesas – nuo pastangų steigti lietuviškas mokyklas už etnografinės Lietuvos ribų, lietuvių mokslo siekio Rusijos imperijos aukštosiose mokyklose iki žymių mokyklų steigimo ir veikimo Lietuvoje bei švietimo sistemai ir visai Lietuvai itin svarbaus Lietuvos universiteto įkūrimo Kaune, 1922 m. ir vėlesnio universiteto veikimo, kuriame dėstė ir buvo išugdyti žymiausi tarpukario Lietuvos šviesuoliai.

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus fonduose saugomas Veiverių mokytojų seminarijos mokinių skundas Suvalkų direkcijai, kuriame mokiniai skundžiasi nepakeliamu seminarijos vadovo-inspektoriaus elgesiu. Seminarijos mokiniai šiame skunde pasakoja apie grubų inspektoriaus elgesį su mokiniais, nepelnytai dalijamus įspėjimus, neteisėtas kratas jų namuose. Veiverių mokytojų seminarija, veikusi 1866 – 1918 m., tapo itin svarbiu lietuvių tautinio atgimimo ir pasipriešinimo Rusijos imperijai centru, todėl toks seminarijos inspektoriaus elgesys nestebina. Lietuviai mokiniai dažnai susidurdavo su iš Rusijos atkeliavusiais, todėl dažnai Rusijos imperijai ištikimais mokytojais, mokyklų inspektoriais, kurie palaikė rusifikacijos procesą ir akylai prižiūrėjo mokinius, jog jie neįsiveltų į antivalstybinę veiklą. Veiverių mokytojų seminarija buvo pirmoji lietuvių mokytojų rengimo įstaiga ir išugdė ne vieną gerai žinomą lietuvių pedagogą ar visuomenės veikėją, todėl ši įstaiga buvo itin svarbi ne tik dėl savo pasipriešinimo carinei https://www.lsim.lt/wp-content/uploads/2020/04/naujiena2.jpgi, bet ir vėliau kuriant nepriklausomą Lietuvos Respublikos valstybę bei jos švietimo sistemą.

Dokumentų rinkinio muziejinės vertybės perduotos konservuoti ir restauruoti.  Restauruotos muziejinės vertybės bus pristatomos muziejaus lankytojams ekspozicijose ir laikinose parodose. 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.