Varario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
16 vasario, 2024

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvių tautos minima ir švenčiama nuo 1918-ųjų. Neištrinta iš atminties nei eksperimentinės sovietizacijos laikais. Dėl šios dienos prasmės, Nepriklausomos Lietuvos idėjos, daugybė šviesių Lietuvos žmonių sovietų okupacijos metais paaukojo gyvybę, sveikatą, karjerą...

Lietuvoje tarpukariu valstybingumo, nepriklausomybės, laisvės prasmė buvo ugdymo turinio pagrindas. Iš muziejaus rinkinių pristatome 1938 m. Kazio Binkio parengtą knygelę NAUJOJI LIETUVA – Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos dovaną Lietuvos Nepriklausomybės 20-ies metų sukakties proga, skirtą Šv. Kazimiero seserų kongregacijos pradžios mokyklos moksleivei Reginai Klimaitei, kaip ir kiekvienam Lietuvos moksleiviui, sėkmingai išėjusiam pradinės mokyklos kursą. Knygelė pasirašyta Švietimo ministro Juozo Tonkūno ir kitų valdininkų. „Naujosios Lietuvos“ įvadiniame žodyje Prezidentas Antanas Smetona rašė: „Lietuva bus tiek stipresnė, kiek jos naujosios kartos bus pranašesnės už senąsias“. 

Image
Image
Image

Iliustracijos:

  • Kazys Binkis. NAUJOJI LIETUVA. Kaunas: „Spindulys“, 1938 m. Viršelio aversas. (LŠM II K 2681)
  • Kazys Binkis. NAUJOJI LIETUVA. Kaunas: „Spindulys“, 1938 m. Leidinio fragmentas. (LŠM II K 2681)
  • Kazys Binkis. NAUJOJI LIETUVA. Kaunas: „Spindulys“, 1938 m. Leidinio fragmentas. (LŠM II K 2681)

Informaciją parengė Lietuvos švietimo muziejaus muziejininkė Gabija Mackevičiūtė